مقاله بررسي فراواني كريپتوسپوريديوم شبه موريس (كريپتوسپوريديوم آندرسوني) در شيردان گاو و گاوميش هاي كشتار شده در كشتارگاه صنعتي تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني كريپتوسپوريديوم شبه موريس (كريپتوسپوريديوم آندرسوني) در شيردان گاو و گاوميش هاي كشتار شده در كشتارگاه صنعتي تبريز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كريپتوسپوريديوم آندرسوني
مقاله گاو
مقاله گاوميش
مقاله تبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پارسا علي
جناب آقای / سرکار خانم: نوري محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كريپتوسپوريديوزيس(Cryptosporidiosis)  يكي از بيماريهاي انگلي مشترك بين انسان و دام است كه توسط تك ياخته اي از جنس كريپتوسپوريديوم (Cryptosporidium) ايجاد مي گردد. مقاوم بودن اووسيست اين انگل در برابر عوامل محيطي، فيزيكي و شيميايي آن را از نظر بهداشت عمومي حايز اهميت مي نمايد. گونه هاي مختلفي از اين انگل در حيوانات و انسان ايجاد بيماري مي كنند. كريپتوسپوريديوم پارووم (Cryptosporidium parvum) يكي از گونه هاي اين انگل مي باشد كه ايجاد گاستروآنتريت و اسهال مي كند. كريپتوسپوريديوم آندرسوني (Cryptosporidium andersoni) گونه ديگر اين انگل مي باشد كه در شيردان گاو و گاوميش ميتواند جايگزين شود و باعث كاهش وزن و كاهش توليد شير در حيوان شده و يك حالت تحليل برندگي مزمن ايجاد كند كه از نظر اقتصادي داراي اهميت قابل توجهي است. براي كريپتوسپوريديوزيس چه در دام و چه در انسان درمان موثري وجود ندارد و بهترين كار پيشگيري از وقوع و انتشار بيماري است. در اين بررسي به منظور تعيين ميزان آلودگي گاو و گاوميشهاي كشتار شده دركشتارگاه صنعتي تبريز در فاصله زماني نه ماه ازمهر ۸۲ تا خرداد۸۳ از ۳۰۰ رأس گاو و ۳۰۰ رأس گاوميش اسميرهايي از مخاط شيردان تهيه و بعد از رنگ آميزي با روش زيل- نيلسون تغيير شكل يافته، مورد بررسي ميكروسكوپي قرار گرفتند. در موارد مثبت براي تفريق دو گونه پارووم و آندرسوني قطر اووسيستها به وسيله عدسي مدرج كاليبره شده ميكروسكوپ اندازه گيري شد و در نهايت از ۳۰۰ اسمير مربوط به گاو، تعداد ۱۶ نمونه مثبت و از ۳۰۰ اسميرمربوط به گاوميش تعداد ۱۰ نمونه مثبت تشخيص داده شد، در نتيجه اين تحقيق آلودگي به انگل كريپتوسپوريديوم آندرسوني در دامهاي بررسي شده، در مورد گاو ۵٫۳% و در مورد گاوميش ۳٫۶% تعيين گرديد كه وجود اين ميزان آلودگي مي تواند انگيزه اي براي مطالعه و بررسي بيشتر در خصوص اين انگل باشد.