مقاله بررسي فراواني كم شنوايي نوزادان در معرض خطر در بخش هاي نوزادان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين ۱۳۸۹ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۶۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني كم شنوايي نوزادان در معرض خطر در بخش هاي نوزادان بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشكي تهران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله غربالگري نوزادان
مقاله نوزادان پرخطر
مقاله NICU
مقاله كاهش شنوايي
مقاله OAE

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زماني علي
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: اميني الهه
جناب آقای / سرکار خانم: ميلاني سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: سازگار اميرآروين
جناب آقای / سرکار خانم: صدرحسيني سيدموسي
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي حسن آبادي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: نيري فاطمه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: نيلي فيروزه
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت مامك
جناب آقای / سرکار خانم: وثيق مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: نساج فريبا
جناب آقای / سرکار خانم: زماني فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زماني نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: از آنجا كه تقريبا نيمي از شيرخواران مبتلا به كم شنوايي هيچ يك از فاكتورهاي خطر را نشان نمي دهند، انجمن آمريكا غربالگري را توصيه نموده است ولي در كشورهايي كه امكان غربالگري همگاني نيست، نوزادان در معرض خطر بررسي مي شوند. لذا اين مطالعه با هدف غربالگري شنوايي ۹۵۰ نوزاد بستري در بيمارستان هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي تهران با استفاده از تست Oto-Acoustic Emission (OAE) به بررسي كاهش شنوايي نوزادان در معرض خطر مي پردازد.
روش بررسي: ۹۵۰ نوزاد بستري در بخش هاي نوزادان و NICU در بيمارستان هاي وليعصر، شريعتي، مركز طبي و بهرامي تهران (در طي سال هاي ۸۳-۸۵ تحت انجام تست شنوايي سنجي (TEOAE، در صورت احراز حداقل يكي از عوامل خطر احتمالي كاهش شنوايي وارد اين مطالعه مقطعي، توصيفي- تحليلي شدند. عوامل خطر مورد بررسي در اين مطالعه عبارت بود از سپتي سمي، بيماري قلبي مادرزادي، آپگار دقيقه پنج كمتر از شش، پارگي زودرس پرده ها بيش از شش ساعت، زردي منجر به تعويض خون، تشنج، نياز به بستري در NICU، پنوموني و مصرف داروهاي اوتوتوكسيك. پيامد مورد نظر كم شنوايي يا ناشنوايي بود. داده هاي مورد بررسي شامل سوابق بيماري، درمان هاي به كار رفته، علايم و عوارض بيماري، پاسخ به تست و در موارد مشكوك تاييد Auditory Brain stem Response (ABR) بودند.
يافته ها: با آناليز چند متغيره رگرسيون لجستيك و دوتايي مشخص شد كه تعويض خون (p=0.05)، كم وزني (p=0.008) و آپگار پايين دقيقه اول (p=0.01) بيشترين خطر را به طور مستقل براي نوزادان فراهم كرده بودند.
نتيجه گيري: علي رغم شيوع پايين كم شنوايي اما غربالگري با هدف يافتن زود هنگام موارد مبتلا از اهميت به سزايي برخوردار است.