مقاله بررسي فراواني و حساسيت ضد ميكروبي سويه هاي اشرشياكلي انتروپاتوژنيك (EPEC) مجزا شده از كودكان زير ۵ سال مبتلا به اسهال بستري در بخش اطفال بيمارستان هاجر (س) شهركرد، ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني و حساسيت ضد ميكروبي سويه هاي اشرشياكلي انتروپاتوژنيك (EPEC) مجزا شده از كودكان زير ۵ سال مبتلا به اسهال بستري در بخش اطفال بيمارستان هاجر (س) شهركرد، ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسهال حاد کودکان
مقاله اشرشياکلي انتروپاتوژنيک
مقاله حساسيت ضد ميکروبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاد بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: وليدي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: خيري سليمان
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اشرشياکلي انتروپاتوژنيک (EPEC) عامل مهم اسهال کودکان و نوزادان در کشورهاي در حال توسعه مي باشد. هدف از اين مطالعه، بررسي سروتيپ هاي شايع و حساسيت ضد ميکربي سويه هاي EPEC به عنوان عامل اسهال در کودکان زير پنج سال بستري در بخش اطفال بيمارستان هاجر (س) شهرکرد در نيمه اول سال ۱۳۸۶ مي باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه که بصورت موردي – شاهدي انجام گرفت، ۵۰ نمونه سواب مقعدي از کودکان زير پنج سال که به دليل اسهال در بخش اطفال بيمارستان هاجر (س) شهرکرد بستري شده بودند و پنجاه نمونه سواب مقعدي از کودکان غير اسهالي که به صورت سرپايي به بخش فوريت هاي بيمارستان مراجعه کرده بودند، اخذ گرديد. پس از کشت شناسايي سويه هاي EPEC توسط آنتي سرم هاي اختصاصي صورت گرفت. الگوي حساسيت ضد ميکربي سويه هاي EPEC مجزا شده با استفاده از روش ديسک آگار ديفيوژن نسبت به آنتي بيوتيک هاي سفترياکسون، آمپي سيلين، ناليديکسيک اسيد، سولفامتوکسازول – تري متوپريم، سفالوتين، جنتامايسين، سيپروفلوکساسين و نيتروفورانتوئين مورد ارزيابي قرار گرفت. داده هاي به دست آمده به کمک آزمون هاي آماري t، کاي دو و رگرسيون لجستيک تجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: سويه هاي EPEC از ۱۳ (۲۶%) نمونه سواب مقعدي کودکان مبتلا به اسهال و ۲ نمونه از کودکان گروه شاهد (۴%) جداسازي شد (P<0.05). سويه هاي EPEC مجزا شده در اين مطالعه، متعلق به سروگروپ هاي O44، O125،O126  و O128،۳۳%  متعلق به سروگروپ هاي O20 و O114 و ۱۶٫۶% متعلق به سروگروپ هاي O26، O55 و O111 بودند. سويه هاي مجزا شده از بيماران اسهالي حساسيت بالايي را نسبت به نيتروفورانتوئين، جنتامايسين و سيپروفلوکساسين دارا بودند.
نتيجه گيري: سويه هايEPEC  يکي از عوامل مهم ايجاد اسهال در کودکان زير پنج سال بوده و مي توانند به صورت بدون علامت نيز در کودکان بدون اسهال يافت شوند. پيشنهاد مي شود در آزمايشگاه هاي تشخيص طبي روش هاي کشت و تعيين سروگروپ براي جداسازي EPEC در کودکان مبتلا به اسهال به طور روتين مورد استفاده قرار گيرد.