مقاله بررسي فراواني و مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري هاي جدا شده از روده موش هاي شهرستان لاهيجان در سال ۱۳۸۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۲۴۲ تا ۲۵۱ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني و مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري هاي جدا شده از روده موش هاي شهرستان لاهيجان در سال ۱۳۸۱
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باكتري هاي روده اي
مقاله راتوس راتوس
مقاله راتوس نروژيكوس
مقاله لاهيجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دزفولي منش ژاله
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدنيا محمدرسول
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: عصاره زادگان مژده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: امروزه مشكل موش هاي اهلي در شمار مشكلات بين المللي است كه علاوه بر اهميت بهداشتي در انتقال انواع بيماري ها حايز اهميت اقتصادي نيز هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسي فراواني و مقاومت آنتي بيوتيكي باكتري هاي جداشده از روده موش هاي شهرستان لاهيجان در سال ۱۳۸۱ انجام شد.
روش ها: اين بررسي به روش نمونه برداري اتفاقي خوشه اي از ۱۳ منطقه شهر لاهيجان در شرايط يكسان بر روي ۱۰۰ عدد موش انجام گرفت. موش ها با اتر، كشته و كالبدشكافي شدند. از سكوم هر موش باسوآب استريل نمونه برداري و كشت بر روي محيط هاي مختلف و براي يرسنياانتركلي تيكا به روش غني سازي در سرما در بافر فسفات (PBS) انجام شد. پس از كلني باكتري ها با روش كربي بائر آنتي بيوگرام انجام شد. يافته ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از مجموع ۱۰۰ موش به تله افتاده، ۹۴ عدد راتوس نروژيكوس و ۶ مورد راتوس راتوس بودند. باكتري هاي جداشده، مربوط به جنس انترباكترياسيه، كوكسي هاي گرم مثبت و باسيلوس سره ئوس بود. حساس ترين آنتي بيوتيك ها سيپروفلوكساسين، ناليدكسيك اسيد و كوتريموكسازول بود.
نتيجه گيري: موش ها از طريق حمل و انتقال بيماري هاي زئونوز براي سلامتي انسان و دام خطرناك هستند. رعايت بهداشت براي كنترل اين خطر ضروري است. توصيه مي شود مطالعاتي وسيع تر در اين زمينه انجام گيرد.