مقاله بررسي فراواني کمپيلوباکتر ژوژني در محتويات سکومي گله هاي طيور شهرستان کرمان (مقاله کوتاه) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زيست شناسي ايران از صفحه ۷۳۰ تا ۷۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي فراواني کمپيلوباکتر ژوژني در محتويات سکومي گله هاي طيور شهرستان کرمان (مقاله کوتاه)
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کمپيلوباکتر ژوژني
مقاله کشت
مقاله واکنش زنجيره اي پليمراز و فارمهاي طيور

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري نژند لادن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کمپيلوباکتر ژوژني يکي از اصلي ترين عوامل گاستروانتريت در انسان مي باشد. گوشت طيور يکي از اصلي ترين منابع آلودگي به باکتري محسوب مي شود. به منظور بررسي آلودگي گله هاي گوشتي کرمان به کمپيلوباکتر ژوژني از محتويات سکومي ۹۰ مرغ از ۹ گله گوشتي (هر گله ۱۰ نمونه) درکشتارگاه سواپهايي تهيه و در محيط ترانسپورت به آزمايشگاه ارسال شدند. سپس نمونه ها در محيط غني کننده، دماي ۴۲ درجه سانتي گراد، تحت شرايط ميکروائروفيليک انکوبه شدند. پس از سپري شدن مدت انکوباسيون به محيط آگار انتخابي کمپيلوباکتر انتقال و با شرايط فوق الذکر کشت گرديد. کلونيهاي مشکوک به کمپيلوباکترساب کالچرو وضعيت آنها از نظر رنگ آميزي گرم، تست اکسيداز و کاتالاز مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي مثبت کمپيلوباکتر با تست PCR جهت تاييد کمپيلوباکتر ژوژني مورد بررسي قرار گرفتند. از ميان نمونه هاي به دست آمده از ۹ گله فقط نمونه هاي يک گله (۳ نمونه از ۱۰ نمونه مربوط به يک گله) از نظر وجودکمپيلوباکتر ژوژني با روش کشت و سپس با روش PCR مثبت گرديد.