مقاله بررسي فرم، تزيين و محتوا در هنر فلزكاري دوران سلجوقي و صفوي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار – تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات هنر اسلامي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۲۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فرم، تزيين و محتوا در هنر فلزكاري دوران سلجوقي و صفوي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دوره سلجوقي
مقاله دوره صفوي
مقاله هنر فلزكاري
مقاله تكنيك
مقاله تزيين
مقاله فرم و محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزي طلب عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: افروغ محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آثار هنري ايران، از جمله هنر فلزكاري، در طول سده هاي مختلف تاريخي، انعكاس دهنده انديشه ها و ديدگاه هاي آييني و مذهبي بوده اند. در اين ميان آثار فلزي دو سلسله سلجوقي و صفوي، از اعصار طلايي هنر ايران، كه در اين سرزمين حكومت هاي مستقل و يكپارچه ايجاد نمودند، به جهت نوع گرايش هاي مختلف مذهبي سني و شيعه، حايز اهميت بسياري هستند. آثار بدست آمده از دو دوره مذكور، كه در موزه و مجموعه هاي داخلي و خارجي از جمله موزه ملي ايران، چهل ستون اصفهان، آستان قدس رضوي، موزه هنر كليولند، ارميتاژ، متروپوليتن و دارالاظهرالاسلاميه كويت، نگه داري مي شوند؛ به خوبي انعكاس دهنده ديدگاه هاي مذهبي حاميان خود و بازتاب نگرش اجتماعي جامعه آن روز مي باشند، به طوري كه، در اين پژوهش با انجام بررسي تطبيقي بر روي بخشي از آثار جمع آوري شده، مي توان اين تاثيرات را بر روي فرم، تزيينات و نوع كاربري آن ها مشاهده كرد. نتيجه حاصل از اين بررسي، علاوه بر شاخصه هاي فرهنگي و هنري مشترك در هر دو دوره، تفاوتهاي بسياري از جمله به كارگيري نوع تزيينات هندسي، گياهي و جانوري؛ تكنيك هاي مورد استفاده؛ كاربرد مواد و مصالح؛ محتواي آثار و استفاده از خط نگاره ها به زبان و خط عربي در دوره سلجوقي و زبان و خط فارسي در دوره صفوي و همچنين نوع كاربري آثار را نيز نشان مي دهد.
اهداف:
۱-شناخت نوع تاثيرگذاري عناصر مذهبي بر آثار فلزي دوران سلجوقي و صفوي
۲-شناخت شاخصه هاي تزييني و محتوايي آثار فلزي دوران سلجوقي و صفوي
سوالات:
۱-آياتزيينات و مضامين خط نگاره اي آثار فلزي دوران سلجوقي و صفوي، تاثير پذيرفته از مذهب زمان خود هستند؟
۲-شاخصه هاي تزييني، فرمي و محتوايي هنر فلز كاري سلجوقي و صفوي كدام است؟