مقاله بررسي فطرت با تکيه بر تفسير الميزان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در آينه معرفت از صفحه ۴۹ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فطرت با تکيه بر تفسير الميزان
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انسان
مقاله فطرت
مقاله طبيعت
مقاله غريزه
مقاله شناخت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي طيب محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شناخت انسان يکي از محورهاي اساسي معارف بشري است . انديشمندان بسياري از روزگار کهن در خصوص نوع ساختار انسان به بحث و کاوش پرداخته و هر يک کوشيده اند تا با پاسخ به پرسش هاي اساسي در اين عرصه، از اضطراب ها و احساس رنج دروني بشر بکاهند. پرسش هايي مانند اينکه: آيا آدمي ساختاري صرفا مادي دارد؟ آيا موجودي دو سرشتي است که علاوه بر بعد جسماني، داراي بن مايه هاي وجودي دروني (امور فطري) نيز مي باشد که از آن رهگذر از موجودات ديگر متمايز مي شود؟ آيا پذيرش نظريه درون ساختاري به معناي آن است که پاره اي امور را بالفعل دارد؟ و يا اينکه منفعل محض است که هر نقشي به او داده مي شود مي پذيرد؟ وجه تمايز امر فطري از غير فطري چيست ؟ رسالت اصلي اين مقاله تبيين ديدگاه علامه طباطبايي مفسر بزرگ معاصر بر اساس تفسير گرانسنگ الميزان در خصوص پرسش هاي فوق است (گر چه در فرايند کاوش، ديدگاه انديشمندان ديگر نيز مطرح شده است). در بررسي نظر علامه به اين حقيقت دست مي يابيم که وي در چگونگي شناخت هاي فطري، ديدگاهي متمايز ازديگران ارایه کرده است. مساله فوق از مسایلي بنيادين است که بر حوزه هايي مانند: مديريت، اقتصاد، فرهنگ، سياست و … اثر گذار است .