مقاله بررسي فعاليت آنتي اكسيدانتي فراکسيون هاي مختلف اندام هوايي گياه گز خوانسار (Astragalus brachycalyx Fischer) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۲۷۱ تا ۲۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت آنتي اكسيدانتي فراکسيون هاي مختلف اندام هوايي گياه گز خوانسار (Astragalus brachycalyx Fischer)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گز خوانسار
مقاله DPPH
مقاله TEAC
مقاله آنتي اكسيدانتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سياهپوش امير
جناب آقای / سرکار خانم: امرايي فضل اله
جناب آقای / سرکار خانم: گل فخرآبادي فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اخيرا توجه به کشف ترکيبات آنتي اکسيدانتي به منظور استفاده در داروها و صنايع غذايي افزايش پيدا كرده است که اساسا به دليل مشکلات آنتي اکسيدانت هاي صناعي مي باشد. طب سنتي يک قسمت مهم از سيستم درماني ايران مي باشد. گياه Astragalus brachycalyx يکي از گياهان معروف طب سنتي بوده ولي تاکنون مطالعه اي در زمينه اثرات آنتي اکسيدانتي آن انجام نشده است. هدف اين مطالعه تعيين و مقايسه فعاليت آنتي اکسيدانتي عصاره هاي مختلف اين گياه مي باشد.
روش بررسي: از اندام هوايي گياه گز خوانسار عصاره تام متانولي، كلروفرمي، پلي فنلي و آبي تهيه شد. به منظور بررسي اثر آنتي اكسيدانتي از دو روش DPPH و TEAC استفاده گرديد. نتايج روش DPPH بصورت IC50 و در روش TEAC به صورت عدد TEAC در زمان هاي مشخص بيان گرديد.
يافته ها: در روش DPPH عدد IC50براي عصاره هاي عصاره تام، كلروفرمي، پلي فنلي و آبي به ترتيب ۰٫۶۲۵، ۰٫۸۲۷، ۰٫۱۹۳ و ۰٫۲۷۹ ميلي گرم بر ميلي ليتر و در روش TEAC ميزان عدد TEAC به دست آمده براي عصاره هاي تام، كلروفرمي، پلي فنلي و آبي در دقيقه ۲، به ترتيب ۲۲٫۲۹، ۱۱٫۲۰، ۱۷٫۰۶، ۴۹٫۴۲، در دقيقه ۴ به ترتيب ۲۴٫۰۷، ۱۲٫۳۳، ۱۸٫۴۷، ۵۱٫۵۶ و در دقيقه ۶ به ترتيب ۲۵٫۱۹، ۱۲٫۷۶، ۱۸٫۷۸، ۵۲٫۶۱ ميكرومول بر ۱۰۰ گرم ماده خشك گياه بود.
نتيجه گيري: همه عصاره ها داراي اثر آنتي اكسيدانت در هر دو روش بودند و از بين آنها عصاره پلي فنلي بيشترين فعاليت را در روش DPPH و در روش TEAC داشت. بيشترين اثر مربوط به عصاره آبي بوده و عصاره كلروفرمي داراي کمترين اثر در هر دو روش بود. نتايج نشان مي دهد که عصاره هاي آبي و پلي فنلي داراي بيشترين اثر آنتي اکسيدانتي مي باشند.