مقاله بررسي فعاليت ضد باکتريايي ريشه گياه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۷۰۷ تا ۷۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت ضد باکتريايي ريشه گياه نوروزک (.Salvia leriifolia Benth) در مراحل مختلف رشد و نمو
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Salvia leriifolia
مقاله ضد باکتري
مقاله ريشه
مقاله رشد و نمو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدرس معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ابريشم چي پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياه دارويي نوروزک (Salvia leriifolia Benth.)، از تيره نعناع (Lamiaceae) و بومي استان خراسان مي باشد و داراي خواص با ارزش متعددي از جمله خواص ضد درد، ضد التهاب، آرام بخش، کاهش دهنده قند خون و آنتي اکسيدان است. در اين تحقيق به منظور تعيين بهترين مرحله رشد و نمو براي استفاده بهينه از خواص ضد باکتريايي ريشه اين گياه، وجود اين خاصيت در مراحل مختلف رشد و نمو گياه بررسي گرديد. ريشه گياه در سه مرحله مختلف از رشد و نمو (مرحله رويشي، مرحله گلدهي و مرحله رسيدگي بذر) جمع آوري و خشك گرديد. سپس عصاره متانولي ريشه در دستگاه تبخيرگردان، تحت خلا خشک شد. اثرضد ميکروبي غلظتهاي ۵، ۱۰ ،۱۵ و ۲۰ هزار ميلي گرم در ليتر از عصاره به روش disc diffusion اندازه گيري شد. اين پژوهش بر روي باکتريهاي Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Escherichia coli, Klebsiella pneumonia, و Proteus mirabilis انجام شد. پس از ۲۴ ساعت، قطر هاله ممانعت از رشد اندازه گيري و اثر بازدارندگي اين عصاره ها با يکديگر و با آنتي بيوتيکهاي تتراسيكلين، پني سيلين و آمپي سيلين مقايسه گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار JMP و بر اساس آزمون HSD در سطح اطمينان ۹۵ درصد انجام گرديد. بر اساس نتايج حاصل، در تمام موارد S. aureus و P. aeruginosa به ترتيب حساس ترين و مقاوم ترين باکتريها نسبت به عصاره بودند. بيشترين فعاليت ضد باکتريايي ريشه در مرحله رويشي مشاهده شد و تفاوت معني داري بين مرحله رويشي و دو مرحله گلدهي و رسيدگي بذر وجود داشت. از طرف ديگر تاثير ضد ميکروبي عصاره ريشه به ويژه در مرحله رويشي به طور معني داري بيشتر از تاثير آنتي بيوتيکهاي مذکور و در مواردي مشابه با تاثير آنها بود. بنابراين به نظر مي رسد كه بهترين زمان براي بهره برداري از خاصيت ضد باکتريايي ريشه، مرحله رشد رويشي گياه نوروزک است.