مقاله بررسي فعاليت و پايداري حرارتي نانو ذره هاي طلا روي پايه زئوليتي نوع NH4-Y در واکنش اکسايش کربن مونواکسيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در شيمي و مهندسي شيمي ايران از صفحه ۸۹ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت و پايداري حرارتي نانو ذره هاي طلا روي پايه زئوليتي نوع NH4-Y در واکنش اکسايش کربن مونواکسيد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئوليت NH4-Y
مقاله اكسايش کربن مونواکسيد
مقاله نانو ذره هاي طلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصيليان مهابادي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: كاظميان حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
نانو ذره هاي طلا روي پايه زئوليتي نوع NH4-Y اصلاح شده به صورت Na-NH4-Y سنتز گرديد و فعاليت و پايداري حرارتي آن در رآکتور بستر ثابت و با دبي۳۱ml/min  هواي خشک و ۰٫۵ درصد حجمي CO مورد بررسي قرار گرفت. کاتاليست تازه تهيه شده Au/Na-NH4-Y در دماي ۲۰ درجه سانتي گراد داراي قدرت اکسايش کربن مونواکسيد به ميزان ۵ درصد و دماي حذف ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد آن به ترتيب ۱۰۰ و ۱۳۰ درجه سانتي گراد بود. بعد از انجام عمليات حرارتي در ۴۰۰ درجه سانتي گراد و به مدت ۲۴ ساعت کاتاليست در دماي ۲۰ درجه سانتي گراد فاقد فعاليت بود و دماي حذف ۵۰ درصد و ۱۰۰ درصد آن به ترتيب ۱۱۰ و ۱۳۰ درجه سانتي گراد تعيين گرديد. ويژگي هاي کاتاليست ها به وسيلهXRF ،EDAX  و FT-IR تعيين شد.