مقاله بررسي فعاليت گسل گوک بر اساس شاخص نسبت پهناي کف دره به ارتفاع دره که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زمين شناسي ژئوتكنيك (زمين شناسي كاربردي) از صفحه ۲۹۲ تا ۲۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فعاليت گسل گوک بر اساس شاخص نسبت پهناي کف دره به ارتفاع دره
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکتونيک فعال
مقاله گسل راستالغز
مقاله گلباف
مقاله کرمان
مقاله زلزله
مقاله مورفومتريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رهنماراد جعفر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري جمال زاده رحمان
جناب آقای / سرکار خانم: خسروي فريدون
جناب آقای / سرکار خانم: درخشاني رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي داده هاي رقومي ماهواره اي در محدوده عملکرد گسل گوک در استان کرمان حاکي از عملکرد تکتونيک جنبا در اين منطقه است. وجود دره ها مويد آن است که عملکرد گسل گوک بر مورفولوژي آن ها موثر بوده است. داده هاي لرزه اي موجود و نيز زلزله هاي سترگ اخير فعاليت گسل گوک را محرز مي نمايد. با استفاده از تصاوير ماهواره اي لندست و نقشه هاي توپوگرافي رقومي منطقه، در محيط نرم افزار آرک مپ شاخص مورفومتريکي وي اف (Vf)، مورد بررسي قرار گرفت. در موقعيت هاي مشخصي از دره هاي منتهي به گسل، ضمن کنترل زميني ايستگاه هاي اندازه گيري، شاخص وي اف محاسبه شد. نتايج حاصل، نشان دهنده اين است که گسل گوک از لحاظ شاخص مورفومتريک وي اف، در زمره گسل هاي فعال طبقه بندي مي گردد و در مناطق شمالي عملکرد فعال تري نسبت به قسمت هاي جنوبي تر دارد.