مقاله بررسي فلج دوره اي هيپوکالميک در بيماران مبتلا به پرکاري تيروئيد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۳۱ تا ۳۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فلج دوره اي هيپوکالميک در بيماران مبتلا به پرکاري تيروئيد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هيپوکالمي
مقاله هيپرتيروئيدي
مقاله فلج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازيان حاجيه بي بي
جناب آقای / سرکار خانم: قادريان سيدبهمن
جناب آقای / سرکار خانم: وثوقي تينا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: شيوع فلج دوره اي هيپوکالميک در جوامع مختلف، متفاوت گزارش شده است. با توجه به بروز تظاهرات باليني گوناگون در افراد مبتلا و لزوم درمان آنها، خصوصيات اين بيماري در مراجعين به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز مورد بررسي قرار گرفته اند.
روش بررسي: در اين مطالعه شيوع و خصوصيات فلج دوره اي هيپوکالميک در ۲۴۱۳ بيمار هايپرتيروئيدي مراجعه کننده به درمانگاه غدد دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز مورد بررسي قرارگرفته است. در بررسي همه بيماران يک پرسشنامه شامل سن، جنس، علت هيپرتيروئيدي، وجود يا عدم وجود افتالموپاتي، عوارض پوستي بيماري گريوز، سابقه فلج،اندام گرفتار حين فلج، علل مستعد کننده حمله، تعداد حملات تا موقع مراجعه، زمان شروع حملات و سطح پتاسيم حين حمله تکميل گرديد.
يافته ها: حدود ۵۲ درصد بيماري گريوز داشتند. ۶۹ درصد از بيماران زن بودند. ۱۹نفر (۰٫۸ درصد ) سابقه فلج دوره اي هيپوکالميک در ماه هاي گرم سال داشتند که همگي مردان مبتلا به بيماري گريوز بودند. سن متوسط آنها ۱۰٫۷±۳۰٫۲ سال بود. اختلال ECG و فلج عضلات تنفسي در هيچکدام از بيماران ديده نشد. ميانگين پتاسيم سرم در حملات فلج ۲٫۶±۰٫۶۷ mEq/L بود. علل مستعد کننده حملات فلج شامل فعاليت شديد بدني، مصرف کربوهيدرات و شيريني، عفونت ها و تزريق کورتيکواستروئيد بود. در ۹ مورد از بيماران (۴۷٫۳ درصد) هيچ عامل مستعدکننده اي ديده نشد. در هيچ بيماري پس از درمان موفقيت آميزپرکاري تيروئيد، فلج دوره اي هيپوکالميک ديده نشد.
نتيجه گيري: فلج دوره اي هيپوکالميک عمدتا در مردان مبتلا به بيماري گريوز در آب و هواي گرم و پس از قطع درمان آنتي تيروئيد اتفاق مي افتد. هيچ گونه فلجي پس از درمان موفقيت آميز هايپرتيروئيدي ديده نشد.