مقاله بررسي فلورستيک و کورولوژي گياهان رويشگاه سرو خمره اي سورکش (فاضل آباد – گلستان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم و فناوري چوب و جنگل (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فلورستيک و کورولوژي گياهان رويشگاه سرو خمره اي سورکش (فاضل آباد – گلستان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رويشگاه سرو خمره اي
مقاله شکل زيستي
مقاله جغرافياي گياهي
مقاله سورکش
مقاله فاضل آباد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: حسن عباسي نوروزعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رويشگاه سرو خمره اي با وسعت ۲۲۳ هکتار در ۲۰ کيلومتري جنوب شهرستان فاضل آباد، در ارتفاع ۸۲۰ تا ۱۶۸۰ متر از سطح دريا واقع شده است. مطالعه فلورستيک – فيزيونوميک منطقه به روش پيمايش زميني نشان داد که در منطقه مورد مطالعه ۶۵ خانواده، ۱۴۷ جنس و ۱۷۳ گونه گياهي وجود دارد که از اين ميان ۵ گونه بومي ايران مي باشند. خانواده هاي Asteraceae (17 گونه)،Papilionaceae  و Rosaceae، هر کدام ۱۳ گونه،Lamiaceae  (10 گونه)،Brassicaceae  (9 گونه)،Poaceae  (8 گونه)، Apiaceae،Boraginaceae  و Caryophyllaceae هر کدام با ۶ گونه به همراه Scoropholariaceae با ۴ گونه مهم ترين خانواده هاي گياهي موجود در منطقه هستند که در مجموع ۵۳٫۲ درصد از کل گونه ها را شامل مي شوند. همي کريپتوفيت ها (۳۷ درصد)، فانروفيت ها (۲۴٫۸ درصد)، تروفيت ها (۲۰٫۸ درصد) و کريپتوفيت ها (۱۱ درصد) از مهم ترين گروه هاي ساختاري طيف زيستي منطقه به روش رانکاير بودند در حالي که در روش سوزوکي – آراکانه، همي کريپتوفيت هاي تک ساقه اي (۳۱٫۲ درصد)، تروفيت ها (۲۰٫۸ درصد) و درختان و درختچه هاي پهن برگ خزان کننده (۱۹ درصد) و ژئوفيت هاي ريزوم دار (۵٫۸ درصد) از مهم ترين اشکال زيستي محسوب مي شوند. مطالعه کورولوژي منطقه بر اساس روش زهري نشان مي دهد که گونه هاي متعلق به منطقه اروپا – سيبري (۲۴٫۳ درصد)، ايراني – توراني (۲۳٫۱ درصد)، پروانس هيرکاني (۱۱٫۶ درصد) و ناحيه اروپا – سيبري و ايراني – توراني (۸٫۷ درصد) از مهم ترين گروه هاي کورولوژيک موجود در منطقه بوده و ساير کوروتيپ ها از نظر اهميت در مراتب بعدي قرار مي گيرند.