مقاله بررسي فلوريستيک تالاب پريشان و اطراف آن در استان فارس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسي فلوريستيک تالاب پريشان و اطراف آن در استان فارس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب پريشان
مقاله استان فارس
مقاله فلور
مقاله کورولوژي
مقاله شکل زيستي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دولتخواهي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: عصري يونس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب پريشان درياچه دائمي با آب شيرين است که به وسيله چشمه ها و جريانهاي فصلي تغذيه مي شود و در ۱۲ کيلومتري جنوب شرقي کازرون در استان فارس واقع شده است. در اين پژوهش مطالعه فلوريستيکي در اطراف تالاب پريشان انجام شد. بر اساس نتايج به دست آمده در منطقه ۲۶۹ گونه متعلق به ۲۰۴ جنس و  68تيره تشخيص داده شد. بزرگترين تيره در اين منطقه Asteraceae با ۴۰ گونه است.. Poaceae با۲۴  گونه،Papilionaceae  با ۲۰ گونه و  Brassicaceae با ۱۷ گونه در مراتب بعدي قرار دارند. جنس Convolvulus با ۶ گونه بزرگترين جنس موجود در اين منطقه است، درحالي که Centaurea، Euphorbia و Plantago هر يک با چهار گونه و Amaranthus و Anthemis هر يک با سه گونه در مراتب بعدي هستند. بيشترين گونه هاي شناسايي شده در اين منطقه شامل ۱۲۴ گونه (۴۶٫۱ درصد) به ناحيه ايران – توراني تعلق دارند. تروفيتها با ۵۹٫۱ درصد فراوان ترين شکل زيستي در اطراف تالاب پريشان مي باشند.