مقاله بررسي فلور منطقه سارال استان کردستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تاكسونومي و بيوسيستماتيك (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۵۹ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي فلور منطقه سارال استان کردستان
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايران
مقاله سارال
مقاله فلور
مقاله کردستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سنندجي سحر
جناب آقای / سرکار خانم: مظفريان ولي اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
منطقه سارال با وسعت ۱۰۰۰ کيلومتر مربع، در استان کردستان و شمال غرب شهر سنندج واقع شده است. مرتفع ترين نقطه محدوده مطالعاتي قله کوه شيخ بيان با ارتفاع ۲۸۹۵ متر از سطح دريا و پست ‌ترين آن روستاي دويسه با ارتفاع ۱۶۰۰ متر از سطح دريا است. نتايج حاصل از مطالعات ترکيب رستني ها، وجود ۵۳۶ گونه گياهي متعلق به ۲۸۵ جنس و ۵۹ تيره را نشان مي دهد. بزرگترين تيره هاي گياهي از نظر تعداد گونه، تيره هاي پروانه آسا(Papilionaceae)  و کاسني (Asteraceae) هر يک با ۶۶ گونه هستند و بزرگترين جنس از لحاظ تعداد گونه جنس گون (Astragalus L.) از تيره پروانه آسا با ۳۰ گونه است. طيف اشکال زيستي گياهي غالب منطقه همي کريپتوفيت با ۴۹ درصد است و ساير اشکال آن به ترتيب فراواني تروفيت ها ۲۷ درصد، ژئوفيت هاي پيازدار ۶ درصد، فانروفيت ها ۵ درصد، ژئوفيت ‌هاي غده دار، ژئوفيت هاي ريزوم دار و کامه فيت ها هر کدام ۴ درصد هستند.