مقاله بررسي فلور و پوشش گياهي تالاب بين المللي گميشان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۴۳۶ تا ۴۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسي فلور و پوشش گياهي تالاب بين المللي گميشان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تالاب گميشان
مقاله فلور
مقاله پوشش گياهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تالاب گميشان جزء تالابهاي بين‌ المللي است که با ۱۷۷۰۰ هكتار وسعت و عمق متوسط يک و نيم متر در شمال شرق بندر تركمن واقع شده است، اين تالاب از جنوب به رودخانه گرگان، از شمال به رودخانه اترك و از غرب محدود به نواري از تپه‌هاي شني است كه اين محل را از درياي خزر جدا مي‌كند. در اين تحقيق بررسي فلوريستيک و پوشش گياهي تالاب گميشان مد نظر بوده است. اين تحقيق نشان مي هد که از ۱۱۶ گونه موجود در تالاب، گونه هاي Aster tripolium،Calamogrostis pseudophragmites ، Halocnemum strobilaceum در انتهاي جنوب شرقي آن به چشم مي خورند که به تناسب کاهش عمق آب، کلنيهايي از اين گياهان تا لبه هاي آب نفوذ مي نمايند. گونه هاي هالوفيت يا شوررست مانند:Halocnemun strobilaceum, Salicornia europaea, Salsola rigida, Halostachys caspica, Tamarix galica وT. Ramosissima ، در سواحل شرقي افزايش يافته، مهمترين گونه هاي شوررست غالب در سواحل شرقي و جنوب شرقي Halocnemum strobilaceum و Salicornia europaea مي باشند. همچنين مهمترين گونه هاي آبزي تالاب، که در ناحيه شمال و شمال شرقي متمرکز بوده و عموما در عمق کم رشد و يا به کناره هاي تالاب توسط آب آورده شده بودند، شامل گونه هاي Potamogeton pectinatus و Zannichelia palusteris و Ruppia maritima و Ceratophyllum demersum هستند و در برخي نقاط کم عمق، گياه Phragmites australis و Juncus sp. به سمت عمق آب پيشروي داشته و اجتماعات کوچکي به ويژه در مناطق شمال غربي تشکيل داده اند. با توجه به نتايج حاصل از اين پژوهش، تالاب گميشان از نظر پوشش گياهي و همچنين فلور گياهان آبزي غني بوده و گسترش گياهان شوررست در امتداد سواحل شرقي و شمالي نسبتا چشمگير است.