مقاله بررسي فنولوژي رشد ارقام مختلف سويا بعد از برداشت برنج در گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۵ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي فنولوژي رشد ارقام مختلف سويا بعد از برداشت برنج در گيلان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كشت دوم
مقاله برنج
مقاله كشت نشايي
مقاله سويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخگري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: حور صداقت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
كشت دوم محصولات زراعي يكي از راهكارهاي مورد توجه در افزايش بهره وري در كشاورزي مي باشد. به منظور افزايش بهره وري شاليزارهاي گيلان از طريق استفاده بهينه از زمين در واحد زمان، اقدام به ارزيابي کشت تناوبي برنج و سويا شد. در اين آزمايش برنج به عنوان گياه اصلي و سويا به عنوان گياه دوم کشت شدند. قبل از برداشت برنج، اقدام به خزانه گيري سويا و توليد نشاء سويا شد. بلافاصله پس از برداشت برنج و آماده سازي بستر شاليزار براي کشت دوم، نشاء هفت رقم سويا در بلوک هاي مربوطه کاشته شد. صفات هفت رقم سويا ۱ در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي و در سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفت. طي انجام اين مطالعه، مراحل رشد و نمو رويشي و زايشي گياهچه ها و بوته هاي سويا از زمان کاشت دانه در خزانه تا برداشت محصول (در زمين اصلي) مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج بدست آمده بيشترين تلفات خزانه، کمترين عملکرد دانه، کمترين ارتفاع بوته، بيشترين زردي ناشي از آب ماندگي در پاي بوته ها و کمترين ارتفاع اولين غلاف در هر بوته مربوط به رقم SRF بود. کمترين تلفات گياهچه هاي سويا در خزانه مربوط به رقم ويليامز (با۹۶٫۶ درصد بوته سالم) بود. صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه هاي جانبي و عملکرد دانه در سطح ۱% و صفات ارتفاع اولين غلاف و تعداد دانه در هر بوته در سطح ۵% داراي اختلاف معني دار بين ارقام مورد آزمايش بودند. مقايسه ميانگين داده هاي مربوط به عملکرد دانه نشان داد که ارقام پشم باقلا و L11 داراي بيشترين عملکرد دانه به ترتيب ۱۹۴٫۵ و ۱۹۶٫۱ گرم در متر مربع بوده اند در حالي که رقم SRF کمترين عملکرد را به خود اختصاص داد.