مقاله بررسي فونستيک کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در استان لرستان و گزارش گونه هاي جديد براي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۶ در يافته هاي نوين كشاورزي از صفحه ۳۴۹ تا ۳۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي فونستيک کفشدوزک ها (Col.: Coccinellidae) در استان لرستان و گزارش گونه هاي جديد براي ايران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون کفشدوک ها
مقاله استان لرستان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري رضا
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي كريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جهت بررسي فون کفشدوزک هاي استان لرستان نمونه برداري هاي منظمي از کليه نقاط استان طي سال هاي ۱۳۸۳-۱۳۸۵  انجام شد. براي جمع آوري نمونه ها از تور حشره گيري و آسپيراتور استفاده شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمايشگاه، آنها را در شيشه هاي حاوي سيانور و برخي را نيز در الکل قرار داده و با استفاده از مشخصات مرفولوژيک و تشريح ژنيتالياي حشره نر، شناسايي آنها انجام شد. در اين مطالعه در مجموع ۲۸ گونه کفشدوزک متعلق به چهار زيرخانواده، هفت قبيله و ۱۴ جنس مورد شناسايي قطعي قرار گرفت. در اين تحقيق دو گونه براي فون ايران و۲۴  گونه براي استان لرستان نخستين بار گزارش مي گردد که به ترتيب با علامتهاي * و ** مشخص شده اند. تعدادي از نمونه ها به تشخيص و تاييد آقاي دکتر هلومت فورش از کشور آلمان رسيده است.