مقاله بررسي فون كنه هاي آلوده كننده گوسفند و تغييرات فصلي جمعيت آن ها در استان آذربايجان غربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۶ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۳۳ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي فون كنه هاي آلوده كننده گوسفند و تغييرات فصلي جمعيت آن ها در استان آذربايجان غربي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فون
مقاله گوسفند
مقاله كنه
مقاله آذربايجان غربي
مقاله تغييرات فصلي جمعيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رسولي سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: حقوقي راد ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: داوودي جابر
جناب آقای / سرکار خانم: اهري حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
 اين تحقيق به منظور تعيين گونه هاي كنه سطح بدن گوسفند در منطقه آذربايجان غربي و ميزان توزيع آلودگي بر حسب سن و جنس در قسمت هاي مختلف بدن آنها، ميزان تغييرات فصلي آلودگي و ميزان شيوع آن در حيوانات مذکور انجام پذيرفت. اين بررسي از اول فروردين تا اواخر اسفند ماه سال ۱۳۸۵ انجام گرديد. در طي اين مدت از ۲۱ شهر تابعه استان آذربايجان غربي و در مجموع از تعداد ۱۸۰۰ راس گوسفند نر و ماده، نمونه گيري صورت پذيرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار spss آناليز گرديد. نتايج اين مطالعه نشان داد که ۱۳٫۴۴ درصد گوسفندها (۲۴۳ راس) آلوده به كنه بودند. بالاترين ميزان آلودگي در گوسفندان مربوط به خرداد ماه و در شهر مياندوآب و كم ترين ميزان آلودگي مربوط به بهمن ماه و در شهرستان شاهين دژ بوده است. در آناليز آماري، اختلاف معني داري، بين تعداد كنه هاي جداسازي شده در ماه هاي مختلف و فصول سال مشاهده گرديد. از ۱۲۰۰ كنه بالغ و نوچه شناسايي شده در روي گوسفندان، به ترتيب هيالوما آناتوليكم آناتوليكم (۳۶٫۷%)، ريپي سفالوس بورسا با فراواني (۳۴٫۸۳%)، درماسنتور مارژيناتوس (۱۲٫۷۵%)، هيالوما آناتوليكم اكسكاواتوم (۸٫۴۱%)، بوافيلوس آنولاتوس (۳٫۳۳%)، همافيزاليس پونكتاتا (۲٫۸%)، همافيزاليس سولكاتا (۱%)، ريپيسفالوس- سانگوينوس (۰٫۸۳%) بيشترين فراواني را داشتند و از ۲۵۱ كنه بالغ و نوچه شناسايي شده، فراواني آلودگي به كنه در قسمت هاي مختلف بدن گوسفندان به ترتيب در زير دمبه (۴۶%)، كشاله ران (۲۲%)، سر و گردن (۱۵%)، روي پستان(۱۲%) و روي بيضه (۵%) بوده كه آناليز آماري اختلاف معني دار تعداد كنه هاي جداسازي شده در قسمت هاي مختلف بدن گوسفندان را نشان داد.