مقاله بررسي فيتوشيميايي در سه جنس از تيره خشخاش در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در فيزيولوژي محيطي گياهي (پژوهش هاي اكوفيزيولوژي گياهي ايران) از صفحه ۱۳ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي فيتوشيميايي در سه جنس از تيره خشخاش در ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلكالوئيد
مقاله آنتوسيانين
مقاله فلاوونوئيد
مقاله تركيبات فنلي
مقاله Papaveraceae

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قربانلي مه لقا
جناب آقای / سرکار خانم: گران افسانه
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالفقاري امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گياهان تيره خشخاش ياPapaveraceae  به دليل دارا بودن آلكالوئيدهاي متنوع بيشتر در عرصه دارويي مورد توجه بوده اند و كمتر به خواص فيزيولوژيك آنها پرداخته شده است. اين تحقيق به بررسي مقدار تركيبات آنتي اكسيداني مانند آنتوسيانين، آلكالوييد، فلاوونوئيد و فنل در سه جنس از تيره خشخاش با نام هاي شقايق Papaver chelidonifolium Boiss. & Buhse ، رومرياRoemeria refracta DC.  و ماميران Chelidonium majus L. پرداخته است. گياهان در فصل بهار ۸۶-۸۸ از استان هاي گلستان، مازندران و تهران جمع آوري شدند. سپس مطالعات بر روي آنها انجام شد. نتايج نشان داد كه بيشترين مقدار آنتوسيانين، فلاوونوئيد و آلكالوئيد متعلق به اندام هاي هوايي ماميران است. رومريا كمترين مقدار آنتوسيانين و فلاوونوئيد را در اندام هاي هوايي و ريشه ها دارد. بيشترين مقدار فنل در اندام هوايي پاپاور نسبت به دو جنس ديگر به دست آمده است و اين مقدار در ريشه ماميران بيشتر از دو جنس ديگر است. رومريا كمترين مقدار فنل را در اندام هوايي و كمترين مقدار آلكالوئيد را در ريشه ها نشان مي دهد. همچنين پاپاور كمترين مقدار آلكالوئيد در اندام هوايي و كمترين مقدار فنل در ريشه ها را نشان مي دهد.