مقاله بررسي قابليت تجزيه بيولوژيکي نفتالين با استفاده از باکتري هاي خاکزي پالايشگاه نفت تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در زيست فناوري ميكروبي از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: بررسي قابليت تجزيه بيولوژيکي نفتالين با استفاده از باکتري هاي خاکزي پالايشگاه نفت تبريز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميكروارگانيسم هاي خاک
مقاله تخريب بيولوژيكي
مقاله سموم آروماتيک
مقاله نفتالين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صديق بيان خسرو
جناب آقای / سرکار خانم: دهناد عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مبين هايده
جناب آقای / سرکار خانم: مديرشهلا ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري عبدالحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: هيدروكربن هاي آروماتيك پلي سيكليك PAH مانند آنتراسن – نفتالين و بنزن از مهم ترين آلاينده هاي سمي و سرطان زا مي باشند كه در بسياري از موارد، در اثر دفع پسماندهاي صنايع نفت و پتروشيمي باعث تخريب محيط زيست و آثار سو فراواني مي گردند. جهت پاكسازي اين مواد از خاک روش هاي بيولوژيكي و استفاده از پتانسيل ميكروارگانيسم هاي بومي خاك آلوده به نفت، ترجيح داده مي شود كه اين ارگانيسم ها با تغذيه از كربن اين مواد، توليد آب، دي اكسيدكربن و بيومس مي كنند.
روش بررسي: در اين مطالعه توانايي ارگانيسم هاي جدا شده از خاک آلوده به مواد نفتي پالايشگاه تبريز در تجزيه نفتالين مورد بررسي واقع شدند. ميكروارگانيسم هاي مذكور در محيط كشت YGM آگار جداسازي و خالص شد. نفتالين با غلظت ۱۰۰۰ ميلي گرم در يك ليتر از محيط مولر هينتون براث تهيه و مقدار ثابتي از باكتري اضافه شد، به مدت يک هفته در۲۸oc   و شيكر ۱۲۰ دور در دقيقه تيمار و ميزان تخريب اين ماده با اسپكتروفتومتر دو شعاعي ارزيابي شد. متابوليت حاصل از بيشترين در صد تخريب مورد شناسايي GC mass قرار گرفت.
يافته ها: تعداد ۱۴ سوش باكتري جدا شد و در غلظت فوق ۱۳ باكتري موثر شناسايي و ميزان تخريب نفتالين از ۹٫۲ تا ۵۷٫۱ درصد صورت گرفت در اثر تخريب بيولوژيکي، مواد آلي کم خطر و بي ضرر حاصل از تجزيه نفتالين شناسايي گرديد.
نتيجه گيري: با اين روش پاک سـازي بيولوژيـكي قادر خواهيم بود نفتالين موجود در خاک هاي آلوده و پساب ها را با پتانسيل ميکرو فلور طبيعي در آن خاک ها، تجزيه و تخريب و در نهايت خاک هاي آلوده را بازيافت و سالم نمایيم.