مقاله بررسي قابليت داده هاي چندزمانه ENVISAT-ASAR به منظور تفكيك زماني و مكاني مزارع برنج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشهاي جغرافياي طبيعي (پژوهش هاي جغرافيايي) از صفحه ۶۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي قابليت داده هاي چندزمانه ENVISAT-ASAR به منظور تفكيك زماني و مكاني مزارع برنج
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ENVISAT-ASAR
مقاله تفكيك زماني و مكاني مزارع برنج
مقاله داده هاي چندزمانه SAR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي بلوراني علي
جناب آقای / سرکار خانم: غلامي ايرج
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاپور فردين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شرايط اقليمي و جوي گرم و مرطوب در مناطق زير كشت برنج در جنوب شرق آسيا منجر به عدم تطابق زماني در مراحل كاشت، داشت و برداشت در مناطق مختلف از يك ناحيه زراعي و حتي در مزارع مجاور گرديده است. علاوه بر تفاوت هاي ناشي از دوره هاي زماني كشت، كه ضرورت استفاده از داده هاي ماهواره اي چندزمانه را دوچندان كرده است، مناطق زير كشت برنج در جنوب شرق آسيا غالبا مناطقي ابري هستند كه ضرورت استفاده از فناوري تصويربرداري ماهواره اي فعال، نظير رادار (RADAR) و سار (SAR)، را در اين مناطق كاملا آشكار مي سازند. هدف از پژوهش حاضر، بررسي قابليت داده هاي ماهواره اي چندزمانه ENVISAT-ASAR به منظور پايش و تفكيك مكاني و زماني مزارع برنج است. دره پالولو، سولاوزي مركزي، در اندونزي به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گرديده است. تصاوير مورد بررسي در مد چند ـ پلاريمتريك به وسيله ماهواره ENVISAT در يك بازه زماني از چهارم فوريه تا بيست و هشتم ژوئيه سال ۲۰۰۴ ميلادي گرفته شده اند. داده هاي مورد بررسي شامل دو مجموعه داده اي اوليه و پنج مجموعه داده اي ثانويه (داده هاي حاصل از عمليات جبري بر روي داده هاي اوليه) است. داده هاي اوليه يا خام شامل اينهاست:۱)  Co-Polarized HH, VVو ۲) Cross-Polarized HV, VH و داده هاي مشتقي يا ثانويه شامل: ۱) ميانگين بافت داده هايCo-Polarized ، (۲ ميانگين بافت داده هايCross-Polarized ، (۳ تفريق زماني داده ها، ۴) تفريق Polarization و ۵) تفريق Polarization نرمال شده. در پژوهش حاضر، رابطه مشاهده شده بين تغييرات ناشي از رشد گياه و ميزان بازخوردي ثبت شده سنجنده به عنوان اطلاعاتي مفيد براي تفكيك مزارع برنج با استفاده از تصاوير چندزمانه مورد بهره برداري قرار گرفته اند. به منظور بررسي دقت نتايج به دست آمده، تصاوير ماهواره اي Quickbird چندطيفي با قدرت تفكيك فضايي بالا (۲٫۴ متر) كه تقريبا همزمان با داده هاي ENVISAT-ASAR برداشت گرديده است، در كنار اطلاعات حاصل از كار ميداني، مورد استفاده قرار گرفت. بررسي نتايج به دست آمده از تفكيك مكاني مزارع برنج حاكي از بالاترين ميزان دقت كلي (۸۸ درصد) براي مجموعه داده اوليه Co-Polarized بوده در حالي كه مجموعه داده ثانويه Co-Polarized نرمال شده كمترين ميزان دقت كلي (۸۰ درصد) را ارايه كرده است.