مقاله بررسي قابليت شاخص هاي مختلف دورسنجي در بارزسازي پوششهاي سطح زمين در مناطق خشك (مطالعه موردي: نجم آباد ساوجبلاغ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۲۵۶ تا ۲۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي قابليت شاخص هاي مختلف دورسنجي در بارزسازي پوششهاي سطح زمين در مناطق خشك (مطالعه موردي: نجم آباد ساوجبلاغ)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شاخص هاي شوري
مقاله شاخص هاي گياهي
مقاله سنجنده Liss III
مقاله نقشه پوشش سطح زمين
مقاله همبستگي
مقاله خط خاك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سادات شيرازي ميترا سادات
جناب آقای / سرکار خانم: زهتابيان غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه علاقه مندي زيادي به بررسي محتواي كيفي داده هاي ماهواره‌اي براي مطالعات مختلف علوم زمين وجود دارد. شاخص ها يكي از روشهاي بارزسازي در استخراج اطلاعات مفيد در تصاوير ماهواره‌ايست. در اين تحقيق سعي شده است تا اثر شاخص هاي مختلف ازجمله شاخص هايMIRV2 GREENNESS, TVI, VNIR, MND, MSAVI, GEMI, TSAVI, SAVI, PD322 ,BI, INT1, INT2, PVI, SI1, SI2, SI3, GEMI, و WDVI در بارزسازي پوشش سطح زمين در منطقه اي در شمال غربي استان تهران در نزديكي هشتگرد بررسي شود. پوشش اراضي غالب منطقه را پوشش گياهي متراكم (بيشتر شامل اراضي كشاورزي و پوششهاي متراكم درختچه اي اطراف آبراهه‌ها در خردادماه) و اراضي لخت تشکيل مي دهد. نتايج نشان مي دهد که شاخص هاي NIR, RA, IPVI, DVI, TSAVI و IR1 در بارزسازي پوششهاي گياهي مناطق خشک و شاخص هايSI3, INT1, PVI, TVI, BI, SI2  وSI1  در بارزسازي سطح شوري مناسب مي‌باشند. بررسي همبستگي شاخص هاي مختلف با يكديگر نشان داد که شاخص هاي گياهي بغير از شاخص DVI با يکديگر داراي همبستگي بيش از ۰٫۸ و همبستگي شاخص DVI با ساير شاخص هاي گياهي حدود ۰٫۴ مي باشد. در ضمن تمامي شاخص هاي شوري داراي همبستگي بيش از ۰٫۹ با يکديگر مي باشند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت که در منطقه مطالعاتي با استفاده از تصاوير سنجنده LISS III، از شاخص هاي پوشش گياهي که توانايي در بارزسازي پوشش گياهي دارند مي توان براي مطالعات مربوط به پوشش گياهي و تهيه نقشه پوشش گياهي استفاده نمود. همچنين از شاخصهاي شوري که داراي توانايي در بارزسازي سطح شور مي باشند مي توان براي مطالعات مربوط به شوري و تهيه نقشه هاي شوري استفاده نمود. در ضمن مي توان از شاخص هاي پوشش گياهي که داراي همبستگي بالايي با يکديگر مي‌باشند بجاي يکديگر و از شاخص هاي شوري که داراي همبستگي بالايي با يکديگر مي باشند بجاي يکديگر استفاده نمود.