مقاله بررسي قابليت هاي مکانيکي خاک هاي جنگلي به منظور استفاده در بهره برداري و جاده سازي (بررسي موردي: بخش پاتم، جنگل خيرود) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جنگل و فرآورده هاي چوب (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۶۵ تا ۷۶ منتشر شده است.
نام: بررسي قابليت هاي مکانيکي خاک هاي جنگلي به منظور استفاده در بهره برداري و جاده سازي (بررسي موردي: بخش پاتم، جنگل خيرود)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حدود آتربرگ
مقاله ايندکس رواني
مقاله ايندکس خميري
مقاله ايندکس سفتي
مقاله طبقه بندي يونيفايد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجنونيان باريس
جناب آقای / سرکار خانم: صفياري شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: سبحاني هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسي ويژگي هاي مکانيکي خاک از مهم ترين مشخصه ها در گزينش نوع ماشين هاي بهره برداري و روش هاي بهره گيري از آنها مي باشد، از سوي ديگر تناسب ماشين ها با قابليت هاي مکانيک خاک مي تواند نقش مهمي در توليد مستمر جنگل داشته باشد. به منظور دستيابي به هدف هاي بالا، در جنگل خيرود (بخش پاتم) اقدام به بررسي ويژگي هاي مکانيک خاک شد که نتيجه اين بررسي، تعيين حدود آتربرگ، تعيين ايندکس رواني، ايندکس خميري و ايندکس سفتي، دانه بندي عناصر درشت دانه و ريزدانه، و در نهايت طبقه بندي خاک به روش يونيفايد است. نتايج نشان داد که خاک منطقه مورد بررسي به طور کلي ريزدانه بوده و درصد رس نمونه هاي برداشت شده در بيشتر نمونه ها بيش از %۵ مي باشد، بنابراين از اين نظر حساس به يخبندان هستند. ميزان ايندکس رواني براي بيشتر نمونه ها تا ۰٫۵ مي باشد. بنابراين براي قسمت اعظم منطقه مي توان از اسکيدرهاي چرخ لاستيکي و براي نمونه هايي که ايندکس رواني بيش از ۰٫۵ دارند از اسکيدرهاي چرخ زنجيري بهره گيري کرد. همه نمونه ها داراي حد رواني بيش از ۳۰ مي باشند. بنابراين خاک داراي چسبندگي زياد است که در هنگام کاربرد ماشين ها بايد به آن توجه شود. با توجه به ايندکس خميري، خاک منطقه داراي قابليت جذب آب زياد بوده و به کندي خشک مي شود. بنابراين در برنامه ريزي ساليانه بايد درحد امکان ماشين ها در شرايط آب و هوايي و زمان مناسب به کار گرفته شوند. خاک منطقه براي کارهاي جاده سازي بدون اصلاح ويژگي هاي فيزيکي و مکانيکي حتي به عنوان بستر جاده و خاکريز قابل استفاده نيست و براي ساختن جاده در روي اين نوع خاک ها بايد اقدام هايي براي بهبود ويژگي هاي مکانيکي خاک انجام داد. با توجه به اينکه منطقه مورد بررسي در ارتفاعات پايين و بيشينه ارتفاع تا ۹۰۰ متر قرار دارد، احتمال يخبندان در آن خيلي کم بوده و به همين دليل حساسيت خاک هاي CH و CL به يخبندان در اين منطقه اهميت زيادي ندارد.