مقاله بررسي قدرت تصاوير راديوگرافي Conventional و ديجيتال اسکن شده در تشخيص پوسيدگي پروگزيمال (in vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۲۷ تا ۳۱ منتشر شده است.
نام: بررسي قدرت تصاوير راديوگرافي Conventional و ديجيتال اسکن شده در تشخيص پوسيدگي پروگزيمال (in vitro)
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديوگرافي Conventional
مقاله دوربين ديجيتال
مقاله پوسيدگي پروگزيمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طلايي پور احمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جويبانپور نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلي زاده ساندرا
جناب آقای / سرکار خانم: بانوا سپيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يکي از مشکلات دندانپزشکان تشخيص پوسيدگي پروگزيمال دندان ها است. راديوگرافي بايت وينگ مرسوم ترين روشي است که علاوه بر معاينه باليني در تشخيص پوسيدگي پروگزيمال به کار مي رود. روش ديگري که مي توان توسط آن به تشخيص پوسيدگي ها (به خصوص پوسيدگي پروگزيمال) دست يافت، استفاده از سيستم ديجيتال است که به وسيله اسکنر معمولي و دوربين ديجيتال انجام پذير است. هدف از مطالعه حاضر، مقايسه قدرت تصاوير راديوگرافي Conventional و ديجيتال اسکن شده در تشخيص پوسيدگي پروگزيمال مي باشد.
مواد و روش ها: در اين تحقيق تعداد ۴۰ دندان مولر دايمي خارج شده از انسان، انتخاب شد. حفراتي توسط فرز روند D&Z 1.2 زير محل contact point ايجاد گرديد، سپس حفره ايجاد شده به وسيله فرزهاي روند ۱، ۲، ۳ و ۴ بر روي ۴۰ سطح پروگزيمال دندان عميق تر و عميق تر شد. راديوگرافي بايت وينگ به عمل آمد و هرکدام از کليشه ها توسط دوربين ديجيتال سوني سايبرشات DSC-W200 با ۳ رزولوشن ۶، ۹ و Mp 12 ديجيتايز شدند. ۴ نفر راديولوژيست فک و صورت به مشاهده راديوگرافي هاي تهيه شده از راديوگرافي Conventional و دوربين ديجيتال پرداختند.
يافته ها: در تشخيص به روش بايت وينگ ميانگين حساسيت ۹۷٫۵ و ميانگين ويژگي ۹۱٫۲۵، در تشخيص با دوربين ديجيتال رزولوشن ۶ ميانگين حساسيت  98.125و ميانگين ويژگي ۸۸٫۷۵، رزولوشن ۹ ميانگين حساسيت ۹۵٫۶۲ و ميانگين ويژگي ۹۱٫۲۵، رزولوشن ۱۲ ميانگين حساسيت ۸۸٫۷۵ و ميانگين ويژگي ۹۲٫۵ بود. از تست Cochrane Q استفاده شد. اختلاف معناداري بين نتايج ديده نشد .(P=0.750)
نتيجه گيري: مي توان جهت ديجيتال کردن تصاوير راديوگرافي اعم از داخل و خارج دهاني و ذخيره سازي آن ها در رايانه و مشاهده آن ها در هر زمان ممکن و ارسال آن به نقاط ديگر از دوربين ديجيتال استفاده کرد.