مقاله بررسي قدرت تفکيک فضايي و ميدان ديد با تغيير ضريب بزرگنمايي در سيتي VRX که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله فيزيك پزشكي ايران از صفحه ۳۵ تا ۴۵ منتشر شده است.
نام: بررسي قدرت تفکيک فضايي و ميدان ديد با تغيير ضريب بزرگنمايي در سيتي VRX
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سي تيVRX
مقاله قدرت تفکيک فضايي سي تي
مقاله ميدان ديد سي تي
مقاله ضريب بزرگنمايي سي تي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عربي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي اصل عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: آقاميري سيدمحمودرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دستگاه سي تي با قابليت قدرت تفکيک فضايي متغير Variable Resolution (X-ray Computed Tomography) به عنوان نسل جديدي از سي تي، اين امکان را فراهم ميآورد که از اجسام، با قدرت تفکيک فضايي دلخواه تصويربرداري کرد. در سي تي VRX قدرت تفکيک فضايي را ميتوان در قبال کاهش ميدان ديد افزايش داد. در اين نوع سي تي به خاطر متغير بودن قدرت تفکيک فضايي، ضريب بزرگنمايي بهينه نيز متغير است. همچنين دستيابي به قدرت تفکيک فضايي بالا محدود به اثر اندازه نقطه کانوني مولد پرتو ايکس است.
مواد و روشها: براي بررسي چگونگي تغيير قدرت تفکيک فضايي و ميدان ديد در سيتي VRX از مشخصات يک نمونه عملي استفاده شده است. با استفاده از روابط تئوريک براي محاسبه قدرت تفکيک فضايي و ميدان ديد، اثر کاهش اندازه نقطه کانوني و بهينه کردن ضريب بزرگنمايي در بهبود قدرت تفکيک فضايي و همچنين تغييرات در ميدان ديد پس از اصلاح ضرايب بزرگنمايي در دستگاه مورد نظر بصورت نظري مورد بررسي قرار گرفت.
نتايج: قدرت تفکيک فضايي سي تي VRX در زواياي کوچک به شدت تحت تاثير اندازه نقطه کانوني قرار گرفت. کاهش اندازه نقطه کانوني تا حدودي توانست سبب بهبود قدرت تفکيک فضايي در زواياي کوچک شود ولي از آنجايي که در سيتي مورد نظر، بزرگنمايي در تمامي زوايا يکسان است، با بهينه کردن ضريب بزرگنمايي در هر زاويه قدرت تفکيک فضايي دستگاه افزايش قابل ملاحظه اي پيدا کرد و تا مقدار زيادي به شرايط مطلوب نزديک شد ولي ميدان ديد دستگاه به شدت کاهش يافت.
بحث و نتيجه گيري: با بهينه کردن ضريب بزرگنمايي در هر زاويه، قدرت تفکيک فضايي در سي تي VRX در زواياي کوچک از ۷٫۵ به بيش از ۳۵ سيکل بر ميليمترافزايش پيدا کرد. همچنين در زواياي کوچکتر از ۱۳ درجه اثر محدود کننده نقطه کانوني بر قدرت تفکيک فضايي از بين رفت. ولي افزايش قدرت تفکيک فضايي با تغيير ضريب بزرگنمايي، باعث کاهش ميدان ديد دستگاه در هر زاويه شد. با توجه به اثر معکوس ضريب بزرگنمايي بروي قدرت تفکيک فضايي و ميدان ديد، ميتوان در هر زاويه بسته به اهميت بيشتر قدرت تفکيک فضايي يا ميدان ديد، ضريب بزرگنمايي را براي رسيدن به مقدار مطلوب انتخاب کرد.