مقاله بررسي قدرت راديوگرافي Bitewing در تشخيص پوسيدگي ثانويه در حفرات کلاس II و کامپوزيت (In vitro) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۶۱ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسي قدرت راديوگرافي Bitewing در تشخيص پوسيدگي ثانويه در حفرات کلاس II و کامپوزيت (In vitro)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديوگرافي بايت وينگ Convential
مقاله تشخيص پوسيدگي ثانويه
مقاله ترميم هاي آمالگام و کامپوزيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي سير فرناز
جناب آقای / سرکار خانم: بحري ايرايي انديشه
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلي‌ زاده ساندرا
جناب آقای / سرکار خانم: نعمتي اناركي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: دستيابي به روشهاي غير تهاجمي جهت تشخيص مناسب پوسيدگي ثانويه مجاور ترميم هاي آمالگام و کامپوزيت از اهميت بالايي برخوردار است. بنابراين هدف از اين تحقيق بررسي قدرت راديوگرافي بايت وينگ در تشخيص پوسيدگي ثانويه در ترميم هاي آمالگام و کامپوزيت Class II در دندان هاي خلفي مي باشد.
مواد و روش ها: اين مطالعه به روش تشخيصي و بر روي ۶۰ دندانExtract  شده انساني کاملا سالم انجام شد و تعداد ۱۲۰ حفرهClass II  با ابعاد استاندارد در مزيال وديستال دندان ها تهيه و پوسيدگي هاي مصنوعي توسط فرز روند ۱ به عمق ۱ ميلي متر در ديواره جينجيوال واگزيال تعبيه شد سپس توسط موم قرمز پر و با آمالگام و کامپوزيت ترميم شد سپس در شرايط استاندارد از آنها راديوگرافي بايت وينگ به عمل آمد و پس از ظهور فيلم ها، توسط ۲ متخصص ترميمي و ۱ متخصص راديولوژي مورد مشاهده قرار گرفت و در نهايت با در نظر گرفتن نظرات هر سه، حضور يا عدم حضور پوسيدگي تشخيص و با پوسيدگي واقعي مقايسه و ارزش پيش بيني مثبت و منفي محاسبه گرديد.
يافته ها: تحقيق روي ۱۲۳ نمونه و ۶۰ دندان انجام گرفت. ارزش پيش بيني مثبت براي ترميم آمالگام کلاس II به ترتيب ۶۷ و ۷۶ درصد براي ترميم هاي کامپوزيت کلاس II به ترتيب ۷۲ و ۷۳ درصد بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که قدرت راديوگرافي بايت دينگ convential در تشخيص پوسيدگي ثانويه نسبت به استاندارد طلايي قابل قبول نباشد.