مقاله بررسي قدرت عضلات اندام تحتاني و تنه تحتاني در زنان مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در كومش از صفحه ۲۲ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي قدرت عضلات اندام تحتاني و تنه تحتاني در زنان مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندروم درد پاتلوفمورال
مقاله قدرت عضلات
مقاله اندام تحتاني
مقاله تنه تحتاني
مقاله دينامومتر دستي
مقاله زنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بكايي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: فخاري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: جلايي شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: يكي از شايع ترين مشكلات ارتوپديك مفصل زانو، سندروم درد پاتلوفمورال مي باشد. يكي از فاكتورهاي مستعد كننده اين سندروم ضعف عضلاني است. ضعف عضلاني با تغيير در كينماتيك اندام تحتاني، مي تواند موجب اين سندروم گردد. هم چنين طبق نظريه زنجيره كينتيك، ضعف در عمل كرد يك سگمان حركتي مي تواند ساير سگمان هاي حركتي را نيز تحت تاثير قرار دهد. لذا هدف از اين مطالعه، بررسي ارتباط بين قدرت عضلاني و ابتلا به سندروم درد پاتلوفمورال بود.
مواد و روش ها: ۴۰ زن در دو گروه مبتلا به سندروم درد پاتلوفمورال و سالم (در هر گروه ۲۰ نفر) در اين مطالعه شركت كردند. در هر دو گروه قدرت ايزومتريك عضلات اندام تحتاني و تنه تحتاني به وسيله دينامومتر دستي نيكلاس مورد بررسي قرار گرفت، سپس قدرت ايزومتريك عضلات در دو گروه با يك ديگر مقايسه شدند.
يافته ها: در اين مطالعه از نظر قدرت ايزومتريك عضلات ابداكتور، اداكتور، لترال روتاتور، فلكسور و اكستانسور هيپ، كوآدريسپس، پلانتار و دورسي فلكسور مچ پا، فلكسور و لترال فلكسورهاي تنه در گروه مبتلا كاهش معناداري وجود داشت.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه ما نشان داد كه كاهش قدرت درعضلات هيپ و تنه با افزايش شانس آسيب زانو مرتبط است. و لذا تقويت عضلات اين نواحي جهت پيش گيري از آسيب، كاهش شانس آسيب بيش تر و هم چنين در درمان اين افراد موثر به نظر مي رسد.