مقاله بررسي قدرت يافته هاي راديوگرافي پانوراميک در تشخيص ارتباط کانال دنداني تحتاني با ريشه دندان مولر سوم نهفته منديبل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۵۵ تا ۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي قدرت يافته هاي راديوگرافي پانوراميک در تشخيص ارتباط کانال دنداني تحتاني با ريشه دندان مولر سوم نهفته منديبل
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راديوگرافي پانوراميک
مقاله خارج کردن دندان عقل نهفته
مقاله ارزيابي ارتباط کانال با دندان بوسيله راديوگرافي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سركارات فرزين
جناب آقای / سرکار خانم: بهلولي بهنام
جناب آقای / سرکار خانم: مهرعلي زاده ساندرا
جناب آقای / سرکار خانم: ولايي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: محمدحسن زاده خياباني مهسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع ارتباط نزديک بين ريشه دندان مولر سوم منديبل و کانال دنداني تحتاني و اهميت پيشگيري از آسيب به عصب حين جراحي، اين تحقيق به منظور تعيين قدرت يافته هاي راديوگرافي پانوراميک در تشخيص ارتباط کانال دنداني تحتاني با دندان مولر سوم منديبل، بر مبناي ديده شدن عصب حين جراحي، در دانشکده دندانپزشکي دانشگاه آزاد تهران و دو کلينيک خصوصي در سال ۸۷-۱۳۸۶ انجام شد.
مواد و روشها: به روش تشخيصي و با طراحي کارآزمايي باليني، علايم راديوگرافي ۸۰ نمونه که حداقل يک علامت مبني بر مجاورت بين کانال و دندان در راديوگرافي پانوراميک آنها تشخيص داده مي شد توسط متخصص راديولوژيست مورد ارزيابي قرار گرفت. نمونه ها توسط دو متخصص جراح فک و صورت تحت جراحي خارج کردن دندان عقل قرار گرفتند و وجود يا عدم وجود اکسپوژر حين جراحي به عنوان ملاک استاندارد ثبت شد. قدرت تشخيصي شاخص هاي راديوگرافي با آزمون نسبت ها مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: قطع بوردر راديواپک، انحراف کانال و باريک شدن کانال نسبت به بقيه علايم از قدرت تشخيصي بيشتري برخوردار شدند و به ترتيب ارزش پيشگويي مثبت: ۶۷٫۹%، ۸۱% و ۷۸٫۴% و ارزش پيشگويي منفي: ۸۵٫۲%، ۶۴٫۸% و ۷۴٫۴% داشتند. طبق يک يافته جانبي اندازه گيري زاويه بين خطوط مماس بر کانال و ريشه دندان، داراي ارزش پيشگويي مثبت ۷۶% و ارزش پيشگويي منفي ۹۳٫۳% مي باشد.
بحث: در نظر گرفتن همه علايم و همچنين زاويه، عمق و نوع نهفتگي به صورت همزمان نتيجه تشخيصي بهتري خواهد داشت. استفاده از روش تعيين زاويه تشکيل شده بين خطوط مماس بر ريشه و کانال توصيه مي شود.