مقاله بررسي قنات ها، قلعه ها و آسياب ها از ديدگاه جغرافيايي اکولوژيک (مطالعه موردي: گاريزات تفت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۲۷ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: بررسي قنات ها، قلعه ها و آسياب ها از ديدگاه جغرافيايي اکولوژيک (مطالعه موردي: گاريزات تفت)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکولوژيک
مقاله يزد
مقاله گاريزات
مقاله قنات
مقاله قلعه
مقاله آسياب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زارع شاه آبادي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: الفتي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کلمه اکولوژي از يک کلمه يوناني، که اکو از اويکوس به معني محل زيست – مسکن و خانه و لوژي از لوگوس به معني دانش آمده است. نظام اکولوژيک در جهت وابستگي کارکردي شامل جمعيت، محيط، تکنولوژي و سازمان انساني است که اين چهار عامل با تاثير در يکديگر نظام اکولوژي انساني را شکل مي دهند. (شکويي. ۱۳۶۵، ۵). در دهه هاي اخير به رغم متوليان متعدد از توسعه روستايي غفلت هايي شده است، اين در حالي است كه مهاجرت به شهرها روز به روز گسترده تر و از جمعيت روستاها بعنوان كانون توليدات كشاورزي كاسته و به تعداد جمعيت شهرها افزوده مي شود.
چالش در بخش اكولوژيكي و منابع طبيعي روستاها باعث عدم ثبات در بهره برداري از منابع آب و افت شديد سفره هاي زيرزميني شده و اين امر نيز موجب محدوديت منابع آبي و بيابانزايي گرديده است.
همچنين ميزان کم سرمايه گذاري در روستاها موجب كاهش فرصت هاي شغلي و در نتيجه افزايش ميزان بيكاري شده كه اين امر نيز به مهاجرت بي رويه به شهرها دامن زده است.
بخش گاريزات به مانند اغلب مناطق کشورمان داراي پتانسيل هاي اکولوژيکي بوده و مي تواند در زمينه هاي گوناگون از جمله گردشگري مورد استفاده قرار گيرد. پژوهش حاضر قلعه ها، قنات ها، آسياب ها را در اين منطقه از ديدگاه اکولوژيک مورد بررسي قرار داده است.
روش انجام بررسي، کتابخانه اي و ميداني بوده است. بر اساس نتايج تحقيق عدم توجه کافي و عدم تخصيص اعتبارات مورد نياز موجب شده از پديده هاي مورد بحث استفاده لازم در امر توسعه به عمل نيامده است، مي توان يکي از دلايل اين وضعيت عدم توجه به ارتباط اکولوژيکي پديده ها بعد از ورود صنعت به اين جوامع دانست.