مقاله بررسي كارايي بازار و سودآوري تجارت در بازار داخلي پسته ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي بازار و سودآوري تجارت در بازار داخلي پسته ايران
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كارايي بازار
مقاله سودآوري تاجرها
مقاله پسته
مقاله بازار مالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي عزت آبادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقايسه قيمت هاي دريافتي توليدكننده و پرداختي مصرف كننده چنين نتيجه گيري مي شود كه سهم عمده اي از سود حاصل از توليد و صدور پسته ايران نصيب تاجرهاي پسته مي شود. به سخن ديگر توليدكننده به عنوان عنصر اصلي، كمترين بهره را از توليد پسته در ايران به دست مي آورد. در مطالعه كنوني تلاش شده است كه اين ديدگاه در خصوص بازار پسته مورد آزمون قرار گيرد. براي اين منظور، با استفاده از يك نمونه شامل ۳۰۲ نفر از كشاوزران و يك نمونه شامل ۲۲۷ نفر از تاجرهاي پسته استان هاي كرمان و فارس كه در سال هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ مورد مصاحبه قرار گرفته اند، مسيرهاي بازاريابي محصول پسته بررسي شد. براي تعيين و تجزيه و تحليل حاشيه بازار از روش پيشنهادي چارلز و گري استفاده شد و همچنين كارايي بازار به روش پيشنهاد شده به وسيله شفرد تعيين شد. نتايج نشان داد كه مشكلات فني و مالي، نياز به تامين نقدينگي و جو بي اعتمادي باعث شده است تا عرضه محصول بعد از فصل برداشت بسيار بالا و به صورت نقدي يا دوره هاي كوتاه مدت باشد. همين عوامل باعث شده است تا برخلاف سود بالاتر، كشاورزان ارتباط مستقيم با صادركنندگان را رها كرده و محصول خود را به واسطه ها و دلال هاي محلي بفروشند. مقايسه تفاوت قيمت پسته در مراحل مختلف با هزينه هاي بازاريابي نشان مي دهد كه به طور كلي تجارت پسته فعاليتي سودآور است و در بخش صادرات، رانت اقتصادي بالايي نيز ايجاد مي شود. اين مساله باعث شده است تا كارايي بازار پسته در كل پايين باشد. بررسي بيشتر نشان داد كه رانت ايجاد شده ناشي از تجارت نبوده بلكه حاصل منابع مالي است و به صاحبان اين منابع برمي گردد. در پايان پيشنهاد شد با ايجاد ترمينال هاي ضبط و فرآوري پسته و همچنين انبارهاي عمومي براي ذخيره، اصلاح بازار مالي و تامين نقدينگي، ايجاد جو اعتماد در بازار پسته، آسان و روان كردن فرآيند صادرات محصول و برگشت پول و جدا كردن بحث تجارت و منابع مالي، براي افزايش كارايي بازار پسته تلاش شود.