مقاله بررسي كارايي ته نشين كننده لوله اي شيب دار چند مرحله اي در كاهش كدورت آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در آب و فاضلاب از صفحه ۱۲ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي ته نشين كننده لوله اي شيب دار چند مرحله اي در كاهش كدورت آب
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصفيه آب
مقاله ته نشيني
مقاله ته نشين کننده لوله اي چندمرحله اي
مقاله انعقاد
مقاله كدورت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شويدي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عظيمي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: نبي بيدهندي غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلي مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: اسداله فردي غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کاهش قطر لوله ها در ته نشين کننده هاي لوله اي باعث بهبود کارايي آنها مي شود. اما به دليل احتمال گرفتگي، کاهش قطر آنها محدوديت دارد. در اين تحقيق امکان بهبود کارايي ته نشين کننده هاي لوله اي به وسيله کاهش قطر لوله ها بررسي شد. مطالعات نظري نشان داد که اگر در حجم ثابت، ته نشين کننده هاي لوله اي به صورت چندمرحله اي مورد استفاده قرار گيرند و قطر لوله ها در مرحله آخر کاهش داده شود، کارايي بهبود مي يابد. همچنين شرايط هيدروليكي براي ته نشيني در واحدهاي چندمرحله اي، از واحد يک مرحله اي مناسب تر است. نتايج مطالعات پايلوتي صورت گرفته، نظريه بالا را تاييد نمود. واحد ته نشيني لوله اي يک و دو مرحله اي در حجم يکسان، براي حذف کدورت ناشي از خاک رس از آب، در مرحله اول بدون انجام فرايند انعقاد و لخته بندي و در مرحله دوم با انجام فرايند انعقاد و لخته بندي، مورد استفاده قرار گرفتند. قطر لوله ها در ته نشين کننده يک مرحله اي ۵ سانتي متر و در مرحله اول و دومِ ته نشين کننده دو مرحله اي به ترتيب ۵ و ۱٫۲ سانتي متر بود. نتايج حاصل نشان داد كه کارايي واحد ته نشيني دو مرحله اي نسبت به واحد يک مرحله اي در حذف کدورت آب در هر دو مرحله آزمايش ها بيشتر است. همچنين در طول آزمايش ها، گرفتگي ناشي از تجمع رسوبات در لوله هاي ته نشين کننده دومرحله اي مشاهده نگرديد.