مقاله بررسي كارايي روش هاي عصبي- فازي و مدل هاي آماري در شبيه سازي فرآيند بارش-رواناب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مرتع و آبخيزداري (منابع طبيعي ايران) از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي روش هاي عصبي- فازي و مدل هاي آماري در شبيه سازي فرآيند بارش-رواناب
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبكه عصبي
مقاله فرآيند بارش-رواناب
مقاله روش عصبي-فازي (ANFIS)
مقاله روش هاي ARMAX و مدل هاي هوش مصنوعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلاجقه علي
جناب آقای / سرکار خانم: فتح آبادي ابوالحسن
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از پيچيده ترين فرآيندهاي هيدرولوژيكي فرآيند بارش-رواناب است،‏ كه از پارامترسهاي مختلف فيزيكي و هيدرولوژيكي تاثير مي پذيرد. در اين پژوهش با بهره گيري از روش هاي آماري ARMAX، شبكه عصبي، عصبي-فازي (ANFIS با جداسازي خوشه اي و شبكه اي) و دو مدل بدست آمده از ترکيب آنها به منظور مدل سازي فرآيند بارش-رواناب و پيش بيني جريان رودخانه بهره گيري شد. به طوري که درآغاز ساختار بهينه هر يک از مدل ها تعيين شده و سپس با بهره گيري از مدل برگزيده اقدام به پيش بيني جريان رودخانه شد. نتايج اين پژوهش نشان داد كه مدل هاي تركيبي عملكرد بهتري نسبت به ديگر مدل هاي مورد آزمون به صورت جداگانه داشته و به علت غير خطي بودن فرآيند بارش-رواناب عملكرد مدل هاي هوش مصنوعي بهتر از مدل هاي خطي ARMAX است. شايان بيان است که هر چند عملكرد همه نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشانگر قابل قبول بودن عملکرد همه مدل هاي مورد آزمون بود، اما به دليل قابليت مناسب روش ANFIS با جداسازي خوشه اي اين روش براي پيش بيني جريان رودخانه و مدل سازي فرآيند بارش-رواناب قابل پيشنهاد است.