مقاله بررسي كارايي علف كش هاي جديد لوماكس ( مزوتريون+ اس متالاكلر + تربوتيلازين)، اولتيما (نيكوسولفورون + ريم سولفورون) و دايناميك (آميكاربازون) در مقايسه با علفكش هاي رايج در مزارع ذرت دانه اي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در حفاظت گياهان (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۴۲ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي علف كش هاي جديد لوماكس ( مزوتريون+ اس متالاكلر + تربوتيلازين)، اولتيما (نيكوسولفورون + ريم سولفورون) و دايناميك (آميكاربازون) در مقايسه با علفكش هاي رايج در مزارع ذرت دانه اي ايران
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريم سولفورون
مقاله تيتوس
مقاله كروز
مقاله فورام سولفورون
مقاله اكوئيپ
مقاله آترازين
مقاله الاكلر و ام پي تي سي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زند اسكندر
جناب آقای / سرکار خانم: باغستاني ميبدي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: پورآذر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: ثابتي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: قزلي فرخ الدين
جناب آقای / سرکار خانم: خيامي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: رزازي عارفه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي كارايي برخي علف كش هاي جديد براي كنترل علف هاي هرز در زراعت ذرت، آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با چهار تكرار در استان هاي تهران (ورامين)، خوزستان و كرمانشاه به اجرا درآمد. تيمار هاي آزمايشي عبارت بودند از: علف كش هاي لوماكس ( مزوتريون + اس متالاكلر + تربوتيلازين)،  اولتيما (نيكوسولفورون + ريم سولفورون)، دايناميك (آميكاربازون)، تيتوس (ريم سولفورون)‏، كروز (نيكوسولفورون)، اكوييپ (فورام سولفورون)، آترازين + آلاكلر، اراديكان (اي پي تي سي)، مخلوط توفوردي و ام سي پي آ و شاهد بدون علف هاي هرز. در اين آزمايش خصوصياتي مانند درصد كاهش تعداد و وزن خشك علف هاي هرز به تفكيك گونه، نمره دهي چشمي بر اساس روشEWRC ، درصد افزايش عملكرد و عملكرد دانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان داد كه از بين علف كش هاي جديد، دز ۱۷۵ گرم در هكتار از علف كش اولتيما به عنوان يك علف كش دو منظوره توانست به خوبي علف هاي هرز باريك برگ و پهن برگ را كنترل كند. علف كش لوماكس نيز با توجه به تنوع مطلوب تركيبات علف كش (بخصوص از نظر مديريت مقاومت به علف كش) و از طرفي نتايج نسبتا قابل توجه آن در مناطق مورد آزمايش، نياز به بررسي بيشتر دارد. علف كش دايناميك در مقايسه با علف كش هاي رايج از كارايي قابل قبولي برخوردار نبود.