مقاله بررسي كارايي نشانگرهاي همدوسي در تفسير داده هاي لرزه اي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۷ در مجله فيزيك زمين و فضا از صفحه ۹۳ تا ۱۰۶ منتشر شده است.
نام: بررسي كارايي نشانگرهاي همدوسي در تفسير داده هاي لرزه اي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشانگرهاي لرزه اي
مقاله همدوسي لرزه اي
مقاله تفسير داده هاي سه بعدي
مقاله ميدان گازي خانگيران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي گازار علي
جناب آقای / سرکار خانم: جواهريان عبدالرحيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
همدوسي لرزه اي نشانگري هندسي است كه ارتباط زماني و مكاني را با ساير نشانگرها برقرار مي كند.
هنگامي كه اين نشانگر بر روي داده هاي لرزه اي به كار برده مي شود، پيوستگي بين دو يا تعداد بيشتري از ردلرزه هاي پنجره لرزه اي را نشان مي دهد كه اين ميزان پيوستگي لرزه اي، نشانه مستقيمي از پيوستگي زمين شناسي است. اختصاص يك كميت محاسباتي مانند همدوسي روي يك مقياس از صفر تا يك اجازه مي دهد كه پيوستگي لرزه اي مورد سنجش قرار گيرد و پديده هاي زمين شناسي مانند گسل ها، كانال ها، دلتاهاي مدفون، ريف ها، آتشفشان هاي گلي، رخساره هاي آبدار و غيره نمايان شوند. اندازه گيري هاي همدوسي در سه بعد تشابه ردلرزه به ردلرزه را بيان مي كنند و بنابراين تغييرات قابل تفسير را در اين گونه موارد نشان مي دهند. مناطقي از ردلرزه ها كه بر اثر گسل ها يا ساير پديده هاي زمين شناسي دچار تغيير شده اند، داراي شباهت كم تري با ردلرزه هاي مجاور خود هستند كه نتيجه آن به تصوير درآمدن همدوسي كم براي اين مناطق است. در اين مقاله نشانگرهاي همدوسي روي داده هاي لرزه اي سه بعدي ميدان گازي خانگيران واقع در شمال شرق ايران اعمال مي شوند تا توانايي آنها براي تفسير بهتر پديده هاي زمين شناسي مشخص شود. نتايج اين تحقيق نشان دهنده كاربردي بودن اين نشانگر روي داده هاي لرزه اي ايران است و تفسير دقيق تر و كامل تري از داده ها را ميسر مي سازد.