مقاله بررسي كاربرد ابزارهاي حسابداري مديريت توسط مديران شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در دانش حسابداري از صفحه ۱۱۷ تا ۱۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسي كاربرد ابزارهاي حسابداري مديريت توسط مديران شركت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حسابداري مديريت
مقاله ابزارهاي حسابداري مديريت
مقاله کاربرد ابزارهاي حسابداري مديريت
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي پور احمد
جناب آقای / سرکار خانم: طالبي رقيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق، بررسي ميزان استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت و اثربخشي هر يک از ابزارهاي تحت بررسي است. اين تحقيق از نوع پيمايشي، و براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه کتبي که اعتماد و اعتبار آنها مورد تاييد قرار گرفته، استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که مديران شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابزارهاي بودجه بندي، تجزيه و تحليل انحرافات و تجزيه تحليل سر به سر استفاده مي کنند. هم چنين مديران از ابزارهاي کارت ارزيابي متوازن، فرآيند مهندسي مجدد، حسابداري سنجش مسولیت، هزينه يابي بر مبناي هدف و هزينه يابي بر مبناي فعاليت چندان استفاده نمي کنند. اين تحقيق نشان داد که ابزارهاي بودجه بندي، تجزيه تحليل انحرافات و تجزيه و تحليل سر به سر بيشترين اثربخشي را دارد. هم چنين ابزارهاي فرايند مهندسي مجدد، حسابداري سنجش مسولیت و هزينه يابي بر مبناي فعاليت نيز اثربخش است. مهمترين موانع استفاده از ابزارهاي حسابداري مديريت مورد بررسي به ترتيب هزينه و منفعت به کارگيري ابزارها، کمبود نيروي انساني زبده از نظر علمي و تجربي و اتخاذ سياست هاي مقطعي و کوتاه مدت توسط دولت است.