مقاله بررسي كاربرد انواع گروههاي اسمي در جايگاه مبتدا در جمله هاي نوشتاري كودكان فارسي زبان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۱۹ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي كاربرد انواع گروههاي اسمي در جايگاه مبتدا در جمله هاي نوشتاري كودكان فارسي زبان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مبتدا
مقاله خبر
مقاله اطلاع كهنه
مقاله اطلاع نو
مقاله ساختار موضوعي
مقاله ساختار اطلاعاتي
مقاله فاعل روان شناختي
مقاله معناشناسي كلام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: روشن بلقيس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در بحث از ساختار موضوعي جمله معمولا اين گفته به چشم مي خورد كه «در بيشتر موارد، مبتدا در جمله هاي خبري يك گروه اسمي است.» نگارندگان در مقاله حاضر قصد دارند بر مبناي اين گفته مشخص نمايند كه در زبان فارسي چه نوع عناصري در گروههاي اسمي در جايگاه مبتدا واقع مي شوند و، همچنين، ميزان وقوع هر كدام نسبت به بقيه عناصر بررسي خواهد شد. داده هاي اين مقاله پژوهشي ۹۵۴ جمله فارسي است كه به وسيله فراگيران دوره ابتدايي در آزمون نوبت سوم سال تحصيلي ۲۰۰۳-۲۰۰۲/۱۳۸۲-۱۳۸۱ ساخته شده اند.
در اين مقاله، نخست به مفهوم مبتدا و پايگاه نظري كه محققان از آن سود جسته اند، پيشينه مطالعات انجام شده و مسايل كلي تجزيه و تحليل كلام پرداخته مي شود. در بخش دوم، درباره اهداف درس جمله نويسي، جامعه آماري و حجم نمونه تحقيق مطالبي مطرح مي شود. در بخش سوم مقاله، نتايج تحقيق به همراه تحليلهاي لازم آورده مي شود.