مقاله بررسي كانه زايي طلا در محدوده قلقله– جنوب غرب سقز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در علوم پايه (دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات) از صفحه ۴۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي كانه زايي طلا در محدوده قلقله– جنوب غرب سقز
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طلا
مقاله كانه زايي
مقاله كانه نگاري
مقاله سيالات درگير
مقاله آلتراسيون
مقاله قلقله
مقاله سقز
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهرخي سيدوحيد
جناب آقای / سرکار خانم: خاك زاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: رسا ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ناحيه قلقله در ۴۰ كيلومتري جنوب غرب شهرستان سقز و در شمال غرب استان كردستان واقع است. محدوده اكتشافي قلقله در ورقه زمين شناسي ۱:۱۰۰۰۰۰ سقز قرار دارد. اين كانسار در قسمت شمال غرب ايران قرار داشته و سن آن كرتاسه پسين است. اين ناحيه از ديدگاه زمين شناسي عمومي بخشي از زون دگرگونه سنندج- سيرجان است. قديمي ترين رخنمون هاي سنگي، مربوط به گنيس هاي پركامبرين در شمال ناحيه مورد مطالعه است. نهشته هاي وابسته به پرمين نيزدر شمال، شمال شرق و شمال غرب ناحيه مطالعه بيشترين گسترش را دارند.
هدف: بررسي كانه زايي طلا و عناصر همراه در محدوده قلقله است. اين امر به شناسايي نحوه کانه زايي در ناحيه مطالعه کمک نموده و در مطالعه کانه زايي در ساير مناطق مي تواند موثر باشد.
روش بررسي: به کمک مطالعات صحرايي، کانه نگاري، آناليز هاي ژئوشيميايي،SEM ، مقاطع نازک و صيقلي و نيز سيالات درگير مي توان نحوه و مدل کانه زايي را مورد بررسي قرار داد.
نتايج: آلتراسيون هاي سيليسي، سولفيدي، سرسيتي،كربناتي و كلريتي آلتراسيون هاي اصلي موجود در اين ناحيه مي باشند. در اين ميان آلتراسيون هاي سريسيتي و كلريتي فراگير هستند، در حالي كه آلتراسيون هاي سيليسي سولفيدي و كربناتي معمولا محدود به زون هاي داخلي برشي بوده و وابسته به شدت دگرشكلي مي باشند. مطالعات كانه نگاري و SEM در محدوده مورد مطالعه نشان دهنده وجود كانه زايي از نوع سولفيدي بخصوص پيريت هاي طلا دار است كه در دو نسل ظاهر شده اند. بر اساس اين مطالعات مقدار كمي Ag و As قابل مشاهده است. طلا در كلسيت مشاهده نگرديد. كانه هاي اوليه شامل پيريت ماركاسيت و كالكوپيريت و كانه هاي ثانويه شامل پيريت، كووليت و رآلگار هستند. از طرفي مطالعات ميان بارهاي سيال در اين ناحيه نشان دهنده دماي ۳۵۰oc هنگام كانه زايي طلاست. مقدار شوري كم سيالات مي تواند نشان دهنده احتمالي عدم حمل طلا توسط كمپلكس هاي كلريدي در اين كانه زايي باشد. عدم وجود بلورهاي جامد در سيالات درگير اين ناحيه نشان دهنده ميزان كم كلر است.