مقاله بررسي كاني شيمي و شرايط حرارت و فشار تبلور سنگ هاي كوارتز – ديوريت منطقه تخت سليمان در شمال باختر ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم زمين از صفحه ۱۳۹ تا ۱۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسي كاني شيمي و شرايط حرارت و فشار تبلور سنگ هاي كوارتز – ديوريت منطقه تخت سليمان در شمال باختر ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كمپلكس تخت سليمان
مقاله ديوريت
مقاله تركيب ماگما
مقاله تركيب شيمي كاني ها
مقاله حرارت سنجي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاجي علي اوغلي رباب
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: موذن محسن
جناب آقای / سرکار خانم: دروپ جايلز
جناب آقای / سرکار خانم: بوسکو رومان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سنگ هاي آذرين با ترکيب گرانوديوريت، مونزوديوريت، کوارتز مونزوديوريت و کوارتز – ديوريت داراي برونزدهاي کوچک و پراکنده در داخل مجموعه دگرگوني هاي تخت سليمان هستنند. مرز بين اين سنگ ها با سنگ هاي دگرگوني قديمي واضح است. پلاژيوکلاز و هورنبلند عمده ترين کاني هاي تشکيل دهنده سنگ هاي آذرين مورد مطالعه را تشکيل مي دهند. تيتانيت و اپيدوت در مقادير فرعي حضور دارند. ترکيب شيمي کاني هاي پلاژيوکلاز، هورنبلند، کلينوپيروکسن و اپيدوت در سنگ هاي کوارتز-ديوريت توسط تجزيه EPMA تعيين شده است. مقادير بالاي Mg و Si همراه با مقادير پايين Ti در ترکيب شيمي حاشيه کاني هاي آمفيبول، احتمالا به دليل تاثير فرايندهاي نيمه ساليدوس در طي سرد شدگي اين سنگ ها است. شرايط تعادلي دماي تبلور بر اساس ترکيب شيمي کاني هاي پلاژيوکلاز و آمفيبول همزيست و همچنين با استفاده از حرارت سنج مقدار Ti در ترکيب آمفيبول مشخص شد. شرايط فشار تبلور و ژرفاي جايگيري ماگماي تشکيل دهنده بر اساس ترکيب شيمي کاني هاي کلينوپيروکسن تعيين شد. مقادير محاسبه شده دما و فشار تبلور سنگ هاي کوارتز – ديوريت مجموعه تخت سليمان به ترتيب در حدود ۷۵±۸۲۰ oC و kbar8 به دست آمد. بر اساس ترکيب شيمي کاني هاي کلينوپيروکسن تجزيه شده در سنگ هاي کوارتز – ديوريت، ترکيب ماگماي اوليه نيمه قليايي با ويژگي هاي I-type نعيين مي شود.