مقاله بررسي كمي و كيفي ذخيره گاه جنگلي ارس- شيرخشت اوشان در البرز مرکزي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات جنگل و صنوبر ايران از صفحه ۲۵۳ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسي كمي و كيفي ذخيره گاه جنگلي ارس- شيرخشت اوشان در البرز مرکزي
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توده جنگلي
مقاله ارس
مقاله شيرخشت
مقاله اوشان
مقاله ايران و توراني
مقاله البرز مرکزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: روانبخش هومن
جناب آقای / سرکار خانم: مروي مهاجر محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نورزاد مقدم محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ذخيره گاه جنگلي اُرس- شيرخشت اوشان در جنوب البرز مركزي ازجمله لكه هاي جنگلي ناحيه رويشي ايران- توراني است كه بخشهايي از آن خصوصيات يك اكوسيستم كمتر دست خورده را حفظ كرده است. به رغم اين كه اين توده جنگلي به عنوان ذخيره گاه توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور ثبت شده است، اما متاسفانه آثار تجاوز و ساخت و ساز در حواشي اين توده ارزشمند مشاهده مي گردد. هدف از اين پژوهش، شناسايي و مطالعه ويژگيهاي زيستي و اكولوژيكي اين توده جنگلي بوده تا آغازي باشد براي تعمق و مطالعات بيشتر بر ارزشهاي ناشناخته اين زيست بوم منحصر بفرد. داده هاي مورد نياز به روش مونه بندي و سپس اجراي آماربرداري نواري در هريك از مونه ها برداشت شد. ويژگيهاي ساختاري، تجديدحيات و سلامت توده به تفکيک تيپ هاي جنگلي موجود مورد بررسي قرارگرفت. شيرخشت (Cotoneaster kotschyi Klotz.) با ۵۱ درصد گونه غالب از لحاظ فراواني بوده و اُرس (Juniperus excelsa M.Bieb.) با فراواني ۱۰ درصد و ارتفاع غالب ۶٫۵ متر به عنوان گونه غالب اشکوب درختي است. بر اساس درصد حضور و فراواني گونه ها، در اين توده دو تيپ جنگلي اصلي شيرخشت- اُرس و شيرخشت- راناس متمايز گرديد. گونه هاي اين توده در اشكوب درختي شامل اُرس، بنه، پلاخور و تا بوده و در اشكوب درختچه اي، شيرخشت، راناس، تنگرس، نسترن و زرشك ديده مي شوند. توده داراي ساختار ناهمسال نامنظم است. تجديدحيات توده در بخش انبوه ۷ برابر بيش از بخش تنک است. شادابي و سلامت توده با رتبه دهي به ۷ گونه اصلي، مورد بررسي قرار گرفت.