مقاله بررسي كنش هاي گفتار در سخنراني هاي روساي جمهور ايران و آمريكا شهريور ۱۳۸۵، سازمان ملل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش زبانهاي خارجي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۱ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي كنش هاي گفتار در سخنراني هاي روساي جمهور ايران و آمريكا شهريور ۱۳۸۵، سازمان ملل
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل گفتمان
مقاله متون سياسي
مقاله كنش گفتار
مقاله كنش اظهاري
مقاله كنش ترغيبي
مقاله كنش عاطفي
مقاله كنش اعلامي
مقاله كنش تعهدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان نژاد محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اصطهباناتي ليدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله متون سخنراني روساي جمهور جمهوري اسلامي ايران و ايالات متحده آمريكا در شهريور ماه سال ۱۳۸۵ در سازمان ملل براساس نظريه كنش هاي گفتار تجزيه و تحليل شده است. بعد از تبيين موضوع و طرح مساله در مقدمه، به بيان نظريه كنش هاي گفتار پرداخته شده و دسته بندي كنش هاي گفتار سرل ارايه شده است. در ادامه، به تحليل كنش گفتاري سخنراني هاي احمدي نژاد و بوش و مقايسه نتايجشان با يكديگر پرداخته شده است. هر دو سخنران با شناخت موقعيت خويش، يكي به عنوان ریيس جمهور ايران و ديگري به عنوان ریيس جمهور ايالات متحده آمريكا سعي داشته اند تا با استفاده از جملات خاص (كنش بياني) منظور خويش (كنش غيربياني) را به مخاطب برسانند تا با تاثيرگذاري بر مخاطبان خويش (كنش پس بياني) به گسترش افكار خويش بپردازند. در اين مقاله با تحليل كنش گفتاري ساختار جملات مورد استفاده آنان نشان داده شده كه چگونه با كنار هم چيدن جملات كنشي، اظهاري، تعهدي، اعلامي و… سعي در القاي افكار خويش به مخاطب داشته اند و چگونه اين فرآيند در سخنراني آنها شكل گرفته است.