مقاله بررسي كهولت سوخت جامد مركب بر پايه HTPB با روش آناليز خواص مكانيكي ديناميكي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در مواد پرانرژي از صفحه ۳۹ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: بررسي كهولت سوخت جامد مركب بر پايه HTPB با روش آناليز خواص مكانيكي ديناميكي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كهولت
مقاله سوخت جامد
مقاله خواص مكانيكي ديناميكي (DMA)
مقاله رزين HTPB

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ساوجي محمد تقي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي حامد
جناب آقای / سرکار خانم: زنجيريان ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مساله كهولت و پايدارسازي، يكي از مهم ترين و پيشرفته ترين زمينه هاي شيمي پليمر است. سوخت هاي جامد نيز بعنوان موادي بر پايه بايندر پليمري از اين قاعده مستثني نيستند. روشي كه براي تعيين خواص سوخت در طي زمان كهولت تسريع يافته در اينجا توصيف مي شود، اندازه گيري مشخصات مكانيكي ديناميكي نمونه است (DMA). هر چند بر اساس جستوجوهاي انجام گرفته، گزارشهاي بسيار محدودي به بررسي روش DMA به منظور استخراج خواص كهولت پرداخته اند، در داخل كشور اين روش تاكنون مورد استفاده قرار نگرفته است. در اين روش تغييرات در مدول الاستيك (E′) و دمپينگ (tan d) نمونه سوخت در طول زمان كهولت و نسبت به دما مطالعه مي شوند. كهولت تسريع يافته در مقاله حاضر در دماهاي محيط، ۴۵، ۶۰ و ۷۰ درجه سانتيگراد و حداكثر به مدت ۸۰۰۰ ساعت انجام شد. روش DMA در مورد سوخت جامد مركب بر پايه HTPB در حدود %۱۲ كاهش در دمپينگ را بر اثر كهولت حرارتي آشكارسازي نمود. اين داده ها در نهايت مي توانند به منظورتعيين سرعت كهولت، طول عمر و مكانيسم تخريب سوخت در طول زمان انبارداري مورد استفاده قرار گيرند.