مقاله بررسي كيفيت خواب رانندگان حرفه اي در پايانه هاي بين شهري (مورد مطالعه: شهر تهران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: بررسي كيفيت خواب رانندگان حرفه اي در پايانه هاي بين شهري (مورد مطالعه: شهر تهران)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خواب
مقاله كيفيت خواب
مقاله پرسشنامه پيتزبورگ
مقاله رانندگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاكويي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: زارع سجاد
جناب آقای / سرکار خانم: اخلاقي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: پناهي داوود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انسان همانند ساير موجودات زنده، داراي فرآيندهاي زيستي آهنگين است. در اين ميان نقش برخي از اين فرآيندهاي زيستي نظير چرخه هاي خواب و بيداري در تطابق با شرايط نوبت كاري و كاهش مشكلات ناشي از آن بر كسي پوشيده نيست. در راستاي بررسي يكي از اين فرآيندهاي زيستي، در اين مطالعه، كيفيت خواب رانندگان حرفه اي در پايانه هاي بين شهري شهر تهران مورد ارزيابي قرار گرفت.
اين مطالعه مقطعي، توصيفي-تحليلي در سال ۸۸-۱۳۸۷ با هدف بررسي كيفيت خواب ۱۱۰ نفر از رانندگان اتوبوس در پايانه هاي شهر تهران انجام شده است. براي انجام اين پژوهش از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده گرديد. ابزار پژوهش، پرسشنامه استاندارد كيفيت خواب پيتزبورگ بود. نتايج دموگرافيك نشان داد كه ميانگين سني رانندگان ۴۱٫۹±۹٫۷سال و ۹۲٫۷ درصد از رانندگان متاهل و ۷٫۳ درصد از رانندگان مجرد بودند. ميانگين سابقه رانندگي پايه يك و ميانگين شاخص BMI در بين رانندگان به ترتيب ۱۵٫۶±۸٫۷ سال و ۲۵٫۹±۳٫۹ كيلوگرم بر متر مربع بود. نتايج نشان از اين واقعيت دارد كه ۲۱٫۸ درصد از رانندگان داراي كيفيت خواب مطلوب و ۷۸٫۲ درصد از آنها از كيفيت خواب نامطلوب رنج مي برند. بين شيوع موارد مشكوك به كيفيت خواب نامطلوب و رضايت شغلي و تعداد شب هاي اقامت در منزل در مدت يك ماه و مدت زمان لازم براي به خواب رفتن ارتباط معنا داري از نظر آماري وجود دارد (P<0.05). مطالعه حاضر در مجموع كيفيت خواب رانندگان حرفه اي پايانه هاي تهران را در حد نامطلوبي گزارش نمود.