مقاله بررسي كيفي تمايل به استفاده از IUD نوع هندي (Pregna) در خانم هاي مراجعه كننده به مركز بهداشتي – درماني بدر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي از صفحه ۱۱۸ تا ۱۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي كيفي تمايل به استفاده از IUD نوع هندي (Pregna) در خانم هاي مراجعه كننده به مركز بهداشتي – درماني بدر
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله IUD
مقاله خروج
مقاله عوارض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي طباطبايي صديقه
جناب آقای / سرکار خانم: هلاكويي ناييني كوروش
جناب آقای / سرکار خانم: مجلسي فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: تقي زاده شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: هادي پورجهرمي مانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: از معضلات وسيله داخل رحمي (IUD)، خروج زودتر از موعد است که كارآيي آن را كاهش مي دهد. در اين مطالعه کيفي، تمايل زنان همسردار ۴۵-۱۵ ساله در استفاده از IUD هاي نوع جديد هندي (pregna) بررسي شد.
روش بررسي: اين مطالعه به طريق كيفي و با استفاده از روش مصاحبه گروهي متمركز  (FGD)در سه گروه از زنان و چهار مصاحبه عميق فردي  (IDI)انجام گرفت.
يافته ها: مصاحبه هاي گروهي متمركز نشان داد كه افراد اطلاعات خوبي از روش هاي پيشگيري از حاملگي داشتند و بيشترشان از IUD به عنوان روشي آسان و مطمئن ياد مي كردند. اكثر آنان عوارض IUD را خونريزي بيشتر، لكه بيني، عفونت، كمر درد و پا درد مي دانستند و در گروهي كه به علت عوارض،IUD  را خارج كرده بودند بيشترين مشكل خونريزي و لكه بيني و به ميزان كمتري عفونت بود. بر اساس مصاحبه هاي عميق فردي، در ابتداي استفاده از اين نوع IUD موارد خروج خيلي زيادتر بود و عوارضي مثل خونريزي و لكه بيني در اين نوع بيشتر از انواع قبلي بود.
نتيجه گيري: توصيه مي شود با دقت بيشتر در انتخاب نوع IUD و نحوه گذاشتن آن و انجام مطالعات بيشتر در مقايسه بين IUD مصرفي فعلي با انواع ديگر موجود در بازار، بتوان با انتخاب بهترين گزينه، شاهد ارتقا سياست هاي تنظيم خانواده در كشور باشيم.