مقاله بررسي لرزه خيزي شهرستان شهريار و آسيب پذيري مدارس منطقه از ديدگاه زلزله با مطالعه موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در زمين از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۱ منتشر شده است.
نام: بررسي لرزه خيزي شهرستان شهريار و آسيب پذيري مدارس منطقه از ديدگاه زلزله با مطالعه موردي
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لرزه خيزي
مقاله شهرستان شهريار
مقاله خرد لرزه ها
مقاله آسيب پذيري
مقاله مقاوم سازي
مقاله مديريت بحران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي خاني فرح
جناب آقای / سرکار خانم: عكاشه بهرام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظوربرآورد لرزه خيزي شهرستان شهريار، واقع در جنوب غربي شهر تهران، ابتدا ويژگي هاي زمين شناختي و لرزه زمين ساختي منطقه، مورد مطالعه قرار گرفت و چشمه هاي لرزه زا در داخل و اطراف شهرستان، تا شعاع ۵۰ کيلومتري شناسايي گرديد و با استفاده از خرد لرزه هاي ثبت شده در منطقه، نقشه لرزه خيزي شهرستان تهيه شد و پارامترهاي لرزه خيزي تعيين گرديد. سپس با توجه به قرار گرفتن شهريار، در پهنه «با خطر نسبي خيلي زياد»، در يک نگاه کلي آسيب پذيري مدارس بخش مرکزي آموزش و پرورش شهريار، از ديدگاه زلزله مورد بررسي قرار گرفت. از اين مطالعه نتيجه مي شود: ۷۳ درصد از ساختمان هاي مدارس اين منطقه فاقد سيستم مقاوم جانبي بوده و نياز به مقاوم سازي يا نوسازي دارند. در مطالعه موردي نيز وضعيت ۸ مدرسه به طور ويژه بررسي گرديد. جهت کاهش تلفات و خسارات، تشکيل ستادهاي مديريت بحران فعال در مدارس براي تعيين وظايف گروه هاي دانش آموزي و افزايش سطح آگاهي و مهارت آنان در مواجهه با زلزله پيشنهاد مي گردد.