مقاله بررسي لغوي و اصطلاحي پيرنگ و عناصر ساختاري آن در فارسي و عربي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در زبان پژوهي (علوم انساني) از صفحه ۱۳۱ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: بررسي لغوي و اصطلاحي پيرنگ و عناصر ساختاري آن در فارسي و عربي
این مقاله دارای ۴۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقد داستان
مقاله عناصر داستان
مقاله هرم فريتاگ
مقاله پيرنگ و عناصر ساختاري آن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گنجي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: اوليايي نيا هلن
جناب آقای / سرکار خانم: باقرپورولاشاني بتول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از مهم ترين مشکلاتي که امروزه، پژوهشگران، مترجمان و دانشجويان ادبيات فارسي و عربي و علاقه مندان به مطالعات ادبي در زمينه ادبيات داستاني، با آن مواجهند، عدم دسترسي به معادل هاي دقيق و مناسب براي اصطلاحات اين شاخه از ادب مي باشد. تفاوت، تعدد و ناهماهنگي ميان اصطلاحات ادبي مندرج در متون نقد ادبيات داستاني، غالبا ناشي از عواملي چون وارداتي بودن ادبيات نوين داستاني، ترجمه سليقه اي و غير تخصصي برخي واژه هاست و نبود فرهنگ ها و دانشنامه هاي پربار ناشي از عواملي چنين مي نمايد. اين پژوهش با هدف کمک به کاهش کاستي ها و ابهامات موجود در اصطلاحات ادبي حيطه نقد داستان، پس از جمع آوري و ريشه يابي برخي از اصطلاحات و مترادفات موجود که به گونه اي پراکنده و ناهماهنگ در متون نقدي موجود است، به نقد و تحليل و ارزيابي آن ها از نظر صحت، دقت و جامعيت مي پردازد، سپس کوشش مي شود با توجه به وضوح و فراگيري برخي از اصطلاحات، واژگان مرجح پيشنهاد شوند. اهميت اين پژوهش ناشي از تلاش براي پاسخگويي به اين معضل علمي و آموزشي است. از آنجا که پيرنگ يکي از اساسي ترين عناصر ادبيات داستاني است که در متون نقدي مورد بررسي قرار مي گيرد در پژوهش حاضر اين عنصر و اجزاي وابسته آن همچون گره افکني، کشمکش، هول و ولا، بحران، نقطه اوج، کشف و وقوف، دگرگوني و گره گشايي با توجه به متون مرجع که غالبا انگليسي زبان هستند و به فارسي ترجمه شده اند از نظر اصطلاحات معادل در فارسي و عربي و معاني و کارکردهاي آن ها مورد بررسي و بازنگري قرار گرفته است. روش مورد استفاده در پژوهش عمدتا مبتني بر مراجعات اسنادي و تحليل محتوا مي باشد.