مقاله بررسي ليتو فاسيس، ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري در ميدان نفتي پارسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رسوب و سنگ رسوبي از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي ليتو فاسيس، ميکروفاسيس و محيط رسوبي سازند آسماري در ميدان نفتي پارسي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سازند آسماري
مقاله اليگوميوسن
مقاله ميکرو فاسيس
مقاله ليتوفاسيس
مقاله رمپ کربناته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن وند اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: آل علي سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازند آسماري با سن اليگوميوسن يکي از مهم ترين سنگ هاي مخزن ميدان نفتي پارسي در فروافتادگي دزفول شمالي در جنوب غربي ايران مي باشد. اين سازند به طور هم شيب روي رسوبات عميق سازند پابده قرار داشته و در بالا نيز به طور هم شيب توسط رسوبات تبخيري سازند گچساران پوشيده شده است. سازند آسماري در اين ميدان با ضخامت تقريبي ۴۱۹ متر، به طور عمده از سنگ هاي کربناته (سنگ آهک و دولوميت) و ميان لايه هاي نازکي از شيل به همراه انيدريت قاعده اي (با ضخامت تقريبي ۱۰ متر) تشکيل شده است. در اين مطالعه ليتوفاسيس ها، ميکروفاسيس ها و رخساره هاي همراه آن ها بر اساس نمونه هاي مغزه و مقاطع نازک ميکروسکوپي بررسي شده است. بررسي سنگ هاي سازند آسماري منجر به شناسايي ۸ ليتوفاسيس و ۱۸ ميکروفاسيس، وابسته به هفت گروه محيطي درياي باز، سد، زير جزر و مدي کم عمق، ريف، لاگون، پهنه بين جزر و مدي و پهنه بالاي جزر و مدي شده است. تطابق ميکروفاسيس هاي مورد نظر با مدل رسوبي پيشنهاد شده براي محيط رمپ کربناته توسط باکستون و پدلي (Buxton & Pedley,1989) و وجود ريف کومه اي نشان مي دهد که سازند آسماري در اين ميدان به صورت رمپ کربناته مي باشد.