مقاله بررسي ليگنين زدايي و کاغذ سازي چوب صنوبر کوستانزو (Populus costanzo) به روش کرافت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در تحقيقات علوم چوب و کاغذ ايران از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي ليگنين زدايي و کاغذ سازي چوب صنوبر کوستانزو (Populus costanzo) به روش کرافت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله صنوبر كوستانزو
مقاله روش كرافت
مقاله بازده خميركاغذ
مقاله عدد كاپا
مقاله مقاومت در برابر تركيدن
مقاله مقاومت در برابر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فخريان روغني عباس
جناب آقای / سرکار خانم: حسينخاني حسين
جناب آقای / سرکار خانم: گلبابايي فرداد
جناب آقای / سرکار خانم: برازنده مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي ويژگيهاي فيزيکي، شيميايي، ابعاد الياف، خميرکاغذ و کاغذسازي گونه صنوبر کوستانزو مورد تحقيق قرارگرفت. متوسط جرم ويژه خشک و بحراني چوب به ترتيب ۰٫۳۹ و ۰٫۳۶ و ميانگين طول الياف، قطر الياف، قطر حفره سلولي و ضخامت ديواره سلولي آن به ترتيب ۱٫۱۴ ميلي متر، ۲۸٫۸۴ ميکرون، ۲۴٫۰۰ ميکرون و ۲٫۹۲ ميکرون اندازه گيري شد. ميزان سلولز، ليگنين، خاکستر و مواداستخراجي چوب اين درخت به ترتيب ۵۰٫۷۴%، ۱۹٫۱۸%، ۱٫۶۵% و ۱٫۲۲% تعيين شد. به منظور پخت و تهيه خمير کاغذ روش کرافت مورد استفاده قرار گرفت. بيشترين بازده و عدد کاپاي خمير کاغذ صنوبرکوستانزو در زمان پخت ۱ساعت، درجه حرارت پخت ۱۵۰ درجه سلسيوس و قلياييت موثر ۱۲% به ترتيب با ۶۱٫۹۱% و ۵۴٫۸۳ و کمترين بازده و عدد کاپا در زمان پخت ۳ ساعت، درجه حرارت پخت ۱۷۰ درجه سلسيوس و قلياييت موثر ۱۶% به ترتيب با ۴۵٫۶۳% و ۱۳٫۴۲ بدست آمد. طول پاره شدن کاغذهاي تهيه شده در زمان پخت ۳ ساعت با ۶۹۵۳ متر داراي بيشترين مقدار بوده و در گروه A  قرار گرفته است.