مقاله بررسي ماليات بر عايدي سرمايه (CGT) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ماليات از صفحه ۱۲۱ تا ۱۵۳ منتشر شده است.
نام: بررسي ماليات بر عايدي سرمايه (CGT)
این مقاله دارای ۳۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماليات بر عايدي سرمايه
مقاله تجارب کشورها
مقاله نرخ مالياتي
مقاله معافيت ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: درويشي باقر
جناب آقای / سرکار خانم: شهيكي تاش محمدنبي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هر چند که نظام مالياتي ايران در طي سال هاي گذشته سعي در اجراي برخي اصلاحات مثل معرفي پايه ماليات بر ارزش افزوده داشته است و بخصوص در زمينه اجرايي، اصلاحات مهمي را انجام داده، اما بسياري از اشکالات ساختاري در نظام مالياتي ايران همچنان برقرار است. براي انجام اصلاحات ساختاري با هدف بهبود نظام مالياتي کشور مي توان به دو صورت عمل کرد، يکي گسترش پايه هاي مالياتي جديد و دومي بهبود عملکرد پايه هاي مالياتي موجود است.در اين مقاله در راستاي اصلاح ساختاري نظام مالياتي کشور از طريق معرفي پايه هاي مالياتي جديد، به معرفي پايه ماليات بر عايدي سرمايه مي پردازيم.
در اين مقاله در ابتدا مفاهيم تئوريک و کاربردي مرتبط با عايدي سرمايه معرفي و آثار اقتصادي اين ماليات بررسي مي شود و سپس در ادامه، تجربيات کشورهاي مختلف در زمينه اين پايه مالياتي مورد بررسي قرار مي گيرد. نتايج حاصل از بررسي ادبيات تئوريک، تجربي و بررسي تجربيات مرتبط با کشور هاي مختلف در اين زمينه نشان مي دهد که براي وضع ماليات بر عايدي سرمايه بايد به مباحث: عايدي واقعي و غير واقعي، عايدي بلند مدت و کوتاه مدت، تعديلات نسبت به تورم و استهلاک در عايدي ايجاد شده، تفاوت عايدي با درآمد معمولي افراد و نحوه برخورد با زيان در مقابل عايدي توجه کافي مبذول گردد. در زمينه بررسي آثار اين ماليات نيز نتايج نشان مي دهد که وضع اين ماليات مي تواند برخي از متغير هاي اقتصادي نظير: سرمايه گذاري، پس انداز، سياست هاي مالي شرکت ها، ترکيب سبد دارايي خانوارها، هزينه سرمايه و تقاضا براي دارايي ها و تعداد دفعات مبادله دارايي ها را نيز تحت تاثير قرار دهد و جهت اثر گذاري اين ماليات بر برخي از اين متغير ها تحت تاثير روش هاي متفاوت وضع ماليات بر عايدي سرمايه است.