مقاله بررسي ماکروسکوپيک و ميکروسکوپيک روند استخواني شدن داخل غضروفي در جنين جوجه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه ۱۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي ماکروسکوپيک و ميکروسکوپيک روند استخواني شدن داخل غضروفي در جنين جوجه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جنين جوجه
مقاله آليزارين قرمز
مقاله آلسين آبي
مقاله استخواني شدن داخل غضروفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وطن چيان مهران
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر رضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمديان بابك

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مطالعه سيستم اسکلتي در دوران جنيني و نيز پس از تولد و بلوغ، از ديرباز مورد توجه محققين رشته هاي گوناگوني چون زيست شناسي، جنين شناسي و باستان شناسي بوده است، چرا که به عنوان مثال در شاخه جنين شناسي و ناهنجاري شناسي، اطلاع از تکوين طبيعي اسکلت در دوران جنيني منجر به پي ريزي مطالعات ناهنجاري شناسي تجربي خواهد شد. در پژوهش حاضر جهت روشن شدن نحوه بررسي استخواني شدن داخل غضروفي در استخوان بلند جنين جوجه به عنوان يکي از مدل هاي آزمايشگاهي، مقاطع نازک ميکروسکوپي از درشت ني تهيه گرديد و با نمونه هاي تهيه شده به روش رنگ آميزي دوگانه آليزارين قرمز – آلسين آبي مقايسه گرديد.نتايج نشان مي دهد که در پرندگان بر خلاف پستانداران، تبديل بافت غضروفي به استخواني، طي چهار مرحله متوالي شامل: مرحله استراحت، تکثير، هايپرتروفي و مرحله استخواني شدن انجام مي گيرد و لذا مرحله آهکي شدن در پرندگان وجود ندارد. در مطالعه نمونه هاي آماده شده به روش آليزارين – آلسين، مشخص گرديد که بخشهايي که حاوي ماتريکس غضروفي هستند، رنگ آبي را به خود مي گيرند، درحالي که ماتريکس استخواني قرمز رنگ مي شود. اما نواحي در درشت ني مشاهده گرديد که بي رنگ باقي مي ماندند که بين ناحيه غضروفي و استخواني بود و با ناحيه هايپرتروفي در مقاطع ميکرسوکوپيک هماهنگ بود.